Arntzen, Arthur

Arntzen, Arthur (1906-1997)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1954-1957
Ansiennitet:
12 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Arntzen, Arthur har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.04.1906 i Borge, Østfold
 • Død 28.03.1997
 • Sønn av bruksformann Arnt Edvard Pettersen (1878-1946) og husmor Andrine Dehlin (1875-1947)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Østfold, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 4 for Østfold, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 1 for Østfold, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 8 for Østfold, 1954 - 1957, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Sekretær, Finans- og tollkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1922
 • Handelsskole 1928
 • Kurs i engelsk handelskorrespondanse 1928

Yrke

 • Inspektør i forsikringsselskapet "Norske Folk" 1926-1927
 • Brukskasserer ved Glomma sagbruk og høvleri A/S, Fredrikstad 1929-1936
 • Revisor i Borge kommune 1935-1937
 • Assistent ved Borge herredskassererkontor 1936-1937
 • Herredskasserer i Borge kommune 1937-1958
 • Kontorsjef 1958-1972

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • 50-års merke fra Arbeiderpartiet
 • Norges Storlosje av IOGT, 50 års virke 1972
 • NKS hederstegn 1973

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Borge Kommunestyre 1934-1937, 1947-1951, 1951-1955
 • Ordfører Borge Kommunestyre 1955-1958

Offentlige verv

 • Medlem Skatteutvalget 1935-1940
 • Medlem Ligningsnemnda, Borge 1935-1940
 • Medlem Helserådet 1935-1937
 • Formann Tiltaksnemnda 1935-1940
 • Medlem Forsyningsnemnda 1939-1940
 • Formann Tiltaksnemnda 1945-1958
 • Medlem Finansutvalget 1947-1958
 • Varamedlem Riksrevisjonen 1950-1964
 • Medlem Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1951-1954
 • Medlem Folketrygdkomiteen av 1951 fra 1951
 • Varamedlem Kontrollkomiteen for Kommunalbanken 1951-1962
 • Medlem Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank 1955-1974
 • Formann Rådet for Den Norske Stats Husbank 1955-1974
 • Medlem Fylkesskatteutvalgets klagenemnd, Østfold 1956-1967
 • Medlem Utvalget for ansettelse av lensmenn 1956-1971
 • Medlem Samordningsnemnda for Fredrikstad-distriktets kommuner 1958-1972
 • Leder bygdebokutvalget, Borge (1. og 2. halvbind for perioden 1500-1800, utgitt i 1993)

Tillitsverv i partier

 • Medlem AUFs landsstyre 1931-1939, 1945-1946
 • Kasserer og formann Østfold AUF 1931-1939, 1945-1946
 • Kasserer Fredrikstad krets av AUF 1932-1932
 • Formann Fredrikstad krets av AUF 1933-1933
 • Formann Østfold Arbeiderparti 1948-1954
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1949-1953

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Borge kommunale tjenestemannsforbund 1941-1945
 • Formann Norsk kommuneforbunds styre i Fredrikstad 1945-1946