Spilde, Arne Alsåker

Spilde, Arne Alsåker (1937-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1993-1997
Ansiennitet:
12 år, 263 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.04.1937 i Ullensvang, Hordaland
 • Sønn av gardbruker Øystein Spilde (1905-1947) og gardbruker Brita Ystheim (1908-1992)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Hordaland, 1973 - 1977, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 11 for Hordaland, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 7 for Hordaland, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 6 for Hordaland, 1989 - 1993, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1993 - 1997, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 15.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Landbrukskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Sekretær, Landbrukskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Leder, Landbrukskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1981 -

  1985-89

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Høyre, 16.10.1989 - 30.09.1993
  Vara innpisker, Høyre, 16.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole 1951-1952
 • Folkehøgskole 1953-1954
 • Statens Hagebruksskole Hjeltnes 1956-1957
 • Diverse kurs ved Hærens Samband og befalskurs 1958-1977

Yrke

 • Gardbruker 1959-1990
 • Områdesjef i Heimevernet 1969-1981
 • Statens landbruksbank 1995-1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ullensvang Formannskap 1977-1979, 1975-1977

Offentlige verv

 • Formann Generalplanutvalget, Ullensvang 1976-1979
 • Varamedlem Styret for Ullensvang Forsøksgard 1976-1984
 • Medlem Rådet for Statens Landbruksbank 1979-1982
 • Medlem Landsrådet for fjørfeavl 1981-1985
 • Medlem Arbeidsutvalget for Utviklingsselskapet for næringslivet på Vestlandet 1985-1990
 • Medlem Styret for Utviklingsselskapet for Næringsliv på Vestlandet 1985-1990

Tillitsverv i partier

 • Medlem Høyres programkomité til stortingsvalget 1973 1972-1973
 • Formann Ullensvang Høgre 1973-1976
 • Medlem Styret for Hordaland Høyre 1977-1982
 • 1. viseformann Hordaland Høyre 1980-1982

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder 4H-utvalet i Alsåker 1967-1973

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Kinsarvik Sparebank 1975-1983