Daleng, Arild

Daleng, Arild (1938-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1997-2001

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 13.04.1938

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 1997 - 2001, KrF.

Verv

Offentlige verv

  • Medlem Sosialkatalogutvalget, 1980
  • Medlem Styret for Torshov skole, 1990
  • Medlem Programrådet for frivillighetssentralene, 1991-1994
  • Medlem Utvalg om finansierings- og brukerbetalingsordninger i pleie- og omsorgstjenesten 1997