Helseth, Are

Helseth, Are (1955-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 2013-2017
Ansiennitet:
4 år, 210 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 11.01.1955 i Oslo, Oslo
 • Sønn av direktør Per A. Helseth (1924-2003) og fullmektig Line Arnlaug (1932-1991)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 2009 - 2013, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 2013 - 2017, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.2009-30.09.2013 for Anniken Huitfeldt.
 • Møtte fast som representant 01.10.2013-16.10.2013 for Anniken Huitfeldt.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Delegat, FNs generalforsamling, 2011 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Evje skole 1962-1968
 • Gjettum ungdomsskole 1968-1971
 • Valler gymnas 1971-1974
 • Det medisinske fakultet, UiO 1975-1981

Yrke

 • Overlege, Bærum sykehus 1997-1998
 • Sjefslege, Bærum sykehus 1998-2000
 • Helse- og sosialdir., Akershus fylkeskommune 2000-2001
 • Viseadm.dir., Helse Øst RHF 2001-2003
 • Adm.dir., Akershus universitetssykehus 2003-2005
 • Strategirådgiver, Helse Øst RHF 2005-2006
 • Prosjektdir., Helse- og omsorgsdep. 2006
 • Adm.dir., Fürst Medisinsk Laboratorium fra 2007

Verv

Tillitsverv i partier

 • Valgkampleder Bærum A 2005-2005
 • Medlem Styret i Bærum A 2006-2007
 • Revisor Bærum A 2007-2008
 • Medlem Styret i Lommedalen/Bærums Verk A fra 2008

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Styret for Maikens Minnefond fra 2007

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Helset legesenter AS 1996-2000
 • Medlem Styret for Helset legesenter AS fra 2003

Litteratur

 • Helseth, Are: A population-based survey of neoplasms of the central nervous system in Norway, Bergen 1989
 • Samdal, Frode og Are Helseth: Kirurgi i allmennpraksis, Chirurgia Minor Oslo 1996
 • Samdal, Frode og Are Helseth: Kirurgi i Allmänpraktik, Studentlitteratur Lund, Sverige 2000