Hagen, Arnt Gudleik

Hagen, Arnt Gudleik (1928-2007)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1973-1977
Ansiennitet:
12 år, 35 dager

Gå til bildegalleri

Hagen, Arnt Gudleik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.08.1928 i Eid, Møre og Romsdal
 • Død 27.05.2007
 • Sønn av gardbruker Ingvald Hagen (1896-1983) og husmor og bonde Julie Midtbust (1901-1974)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1961 - 1965, Sp.
 • Representant nr 8 for Møre og Romsdal, 1965 - 1969, Sp.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 1969 - 1973, Sp.
 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, Sp.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  Visesekretær, Odelstinget, 08.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Justiskomiteen, 15.10.1965 - 29.03.1968
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 29.03.1968 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 07.11.1972
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 19.10.1972
  Medlem, Kommunalkomiteen, 14.10.1969 - 10.10.1972
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 10.10.1972 - 30.09.1973
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 19.10.1972 - 30.09.1973
  Medlem, Valgkomiteen, 07.11.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Nestformann, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 30.09.1969
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1966 -

  1969-73

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973
  Delegat, FNs generalforsamling, 1970 -

  1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Nestformann gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole, Korsbakken skule, Rauma K. 1935-1942
 • Realskole i Åndalsnes, eksamen i Molde 1946
 • Møre og Romsdal fylkes landbruksskule, Gjermundnes 1946-1947
 • Ettårig artium Steinkjer off. landsgymnas 1951
 • Statens småbrukslærerskole i Asker 1951-1953
 • Sivilagronom fra Statens småbrukslærerskole i Asker 1953

Yrke

 • Jordbrukssjef i Vestnes 1954
 • Avdelingssjef i S/L Nord-Norges salgslag, Harstad og Vadsø 1955-1958
 • Disponent i Møre og Romsdal Eggsentral 1958-1973
 • Utbyggingssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune 1977-1994

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Senterpartiets utmerkelse "Såmannsstatuetten" 1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Molde Bystyre 1963-1967

Offentlige verv

 • Varamedlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1971
 • Medlem Komiteen for å utrede behovet for idrett og fysisk fostring 1966-1969
 • Medlem Partifinansieringsutvalget 1968-1969
 • Formann Utvalg om rettledningstjenestenen i fiskerinæringen 1968-1969
 • Varamedlem Rådet for Direktoratet for utviklingshjelp 1969-1972
 • Formann Kontaktutvalget, Distriktenes utbyggingsfond 1971-1977
 • Nestformann Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1971-1983
 • Varamedlem Statens Landbruksbanks avdelingsstyre i Trondheim 1974-1981
 • Medlem Arbeidsgruppe for innpassing av arbeidet med forurensningssaker i fylkeskommunen 1977-1978
 • Medlem arbeidsgruppe i rådet for Forskning for samfunnsplanlegging 1978-1979
 • Medlem Postrådet 1978-1981
 • Medlem Styret for Norsk institutt for by- og regionforskning 1978-1983
 • Nestformann Jordregisterinstituttet 1978-1982
 • Medlem Styret for Møreforskning 1980-1981
 • Medlem arbeidsgruppe for Reiselivsplan for Vestlandet 1982-1983
 • Medlem Styringsgruppe for Utgreiing av ingeniør- og konsulenttjenester i Distriktenes utbyggingsfond 1982-1983
 • Medlem Styret for INKO-tjenesten i Møre og Romsdal 1984-1986
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Bedriftsrådgjeving 1988-1990
 • Medlem Utvalg for omorganisering av Distriktenes utbyggingsfond

Tillitsverv i partier

 • Fylkessekretær Bondepartiet i Troms 1956-1958
 • Formann Senterungdommens Landsforbund 1959-1964
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Sp 1961-1972
 • Formann Programkomiteen 1973-1977
 • Medlem Sp's sentralstyre 1973-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Møre og Romsdal 1958-1965
 • Medlem Styret for Kringkastingsringen fra 1965
 • Verv Amnesty International fra 1965
 • Medlem Representantskapet i Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1975-1985
 • Medlem Kontrollkomiteen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1983-1985
 • Leder Molde Mållag 1995-1996

Andre administrative verv

 • Formann Styret for A/S Bygdetrykk, Molde 1962-1975
 • Formann Distriktsrådet for Forretningsbanken i Molde 1973-1977

Litteratur

 • Hagen, Arnt Gudleik: Landbrukets økonomiske organisasjoner i Møre og Romsdal, Samarbeidsrådet 1962
 • Hagen, Arnt Gudleik: I solgangsbris og skjelle, eget forlag Molde 1996
 • Hagen, Arnt Gudleik: I kamp for distrikta, eget forlag Molde 1998