Henriksen, Arent M.

Henriksen, Arent M. (1946-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.09.1946 i Sørfold, Nordland
 • Sønn av avdelingsleder Theodor Henriksen (1913-1994) og husmor Ingeborg Movik (1914-1987)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, SVf. (01.10.1973 - 13.06.1976)
 • Representant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, SVf. (14.06.1976 - 30.09.1977)
 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, SV.
 • Representant nr 9 for Sør-Trøndelag, 1985 - 1989, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1973 - 13.06.1976
  Medlem, Forsvarskomiteen, 18.10.1973 - 09.10.1975
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 09.10.1975 - 13.06.1976
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 14.06.1976 - 30.09.1977
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 14.06.1976 - 30.09.1977

  1981-85

  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1976 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Innpisker, Sosialistisk Valgforbund, 01.10.1973 - 13.06.1976
  Innpisker, Sosialistisk Valgforbund, 14.06.1976 - 30.09.1977

  1985-89

  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1960-1963
 • Folkehøgskole 1963-1965
 • Handelsskole 1965-1966
 • Nesna offentlige lærerskole 1966-1970
 • Grunnfag i samfunnskunnskap og mellomfag i pedagogikk 1970-1973

Yrke

 • Lærer i Trondheim 1973
 • Konsulent ved Universitetet i Trondheim 1977-1979
 • Konsulent ved Norsk Voksenpedagogisk Institutt 1979-1980
 • Instituttsjef ved Norsk Voksenpedagogisk Institutt 1981
 • Generalsekretær i Norges Fiskarlag 1989-1992
 • Direktør Viking Verftet/Fosen mek. verksted 1992-1995
 • Seniorrådgiver/direktør SIVA 1999-2007
 • Rådgiver eget selskap fra 2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Bystyre 1979-1981
 • Medlem Bjugn Kommunestyre 1991-1995
 • Ordfører Bjugn Kommunestyre 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1974 1974-1977
 • Medlem Bygningsrådet 1979-1983
 • Medlem Avdelingsstyret for tekniske etater, Trondheim 1979-1983
 • Medlem Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk 1987-1989
 • Medlem Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) 1989-1991
 • Medlem Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene 1989-1993
 • Medlem Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel 1989-1992
 • Medlem Omsetningsrådet 1989-1992
 • Medlem Kringkastingsrådet 1990-1993
 • Medlem Utvalget til å utrede den offentlige deltakelse i finansiering av fiskefartøyer (Fiskarbankutvalget) 1990-1992
 • Medlem Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester 1993-1994
 • Varamedlem Kringkastingsrådet 1994-1997
 • Leder Børsrådet ved Oslo Børs 1994-1997
 • Leder Utvalget som skal utrede næringspolitikken 1995-1996
 • Medlem Hovedutvalget for næring og drift 1995-1999
 • Leder Styret for Jernbaneverket 1996-1999
 • Formann Styret for Norges Statsbaner 1996-2000
 • Medlem Utvalg for utvikling av miljøvennlig naturgassteknologi 2001-2002 (NOU 2002:7)

Tillitsverv i partier

 • Formann AUF i Helgeland 1967-1968
 • Medlem AUFs landsstyre 1968-1969, 1972-1973
 • Nestformann og formann Sør-Trøndelag AUF 1971-1973
 • Leder og nestleder Trondheim SV 1977-1979

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsverv elev- og studenterorganisasjoner 1966-1973
 • Formann Elevsamfunnet ved Nesna off. lærerskole 1968
 • Sekretær Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EF 1972
 • Formann Studentersamfundet i Trondheim 1972 høstsemesteret
 • Tillitsverv fredsorganisasjoner 1979-1981
 • Leder utredningsgruppe for Ap og LO: Ta naturgassen i bruk! 2000-2001

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Fosen mekaniske verksteder 1996-2005