Helvik, Arne

Helvik, Arne (1926-2020)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 118 dager

Gå til bildegalleri

Helvik, Arne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.04.1926 i Hetland, Rogaland
 • Død 25.08.2020
 • Sønn av stasjonsmester Sivert Helvik (1890-1960) og husmor Astrid Stangeland (1889-1949)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Rogaland, 1969 - 1973, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1946
 • Ingeniørvåpenet 1946-1947
 • Kurs i maskin/motor og miner/sprengstoff 1946-1947
 • School of Air Traffic Control, Hurn UK 1952
 • School of Air Traffic Control, Radar, Hurn UK 1964

Yrke

 • Flygelederassistent, Sola 1948-1949
 • Flyplasskontrollør, Sola, Kjevik og Fornebu 1949-1952
 • Flygeleder, Bodø 1953-1954
 • Flygeleder, Ørland 1954-1955
 • Flygeleder, Sola 1955-1984
 • Sjefflygeleder 1984-1990

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sola Kommunestyre 1959-1963
 • Medlem Sola Formannskap 1963-1967, 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Forsorgsstyret/sosialstyret, Sola 1960-1967
 • Medlem Jæren herredsretten 1963-1991
 • Medlem Vegnemnda, Rogaland 1964-1965
 • Medlem Budsjettnemnda, Rogaland 1966-1967
 • Nestformann Generalplanutvalget, Sola 1973-1975
 • Medlem Folketrygdfondet - 3. fondsstyre, Bergen 1974-1986
 • Medlem Fylkesskolestyret, Rogaland 1976-1983
 • Medlem Styret for Stiftelsen Rogaland studiesenter 1977-1984
 • Medlem Byggenemnda for skolebygg, Rogaland 1978-1980 (konsultativt medlem)
 • Formann Programkomiteen for videregående skole i Sola 1978-1980
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Rogaland 1981-1988
 • Medlem Planutvalget for lufthavnplan, Sola lufthavn 1983-1986

Tillitsverv i partier

 • Medlem, sekretær, nestformann og formann Styret for Sola A 1962-1980
 • Medlem Styret for Rogaland A 1967-1973
 • Nestformann Styret for Rogaland A 1974-1978

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Håland Sparebank 1969-1978