Johansen, Arnold Carl

Johansen, Arnold Carl (1898-1957)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1950-1953
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Johansen, Arnold Carl har avgått ved døden.

Finn informasjon etter