Kambe, Arve

Kambe, Arve (1974-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 2013-2017
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 25.11.1974 i Haugesund, Rogaland
 • Sønn av forpleiningssjef Magne Arvid Kambe (1946-) og butikkmedarbeider Åse Louise Clausen (1953-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 11 for Rogaland, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 8 for Rogaland, 2013 - 2017, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Finanskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 01.10.2013 - 22.10.2013
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Leder, Arbeids- og sosialkomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Europautvalget, 09.11.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2013 - 30.09.2014

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Norheim barneskole 1981-1987
 • Vormedal ungdomsskole 1987-1990
 • Skeisvang vgs., allmennfaglig 1990-1993
 • Ex.phil og samf.vit., UiB 1993
 • Historie grunnfag, Høyskolen i Stavanger 1996
 • Juss grunnfag og historie mellomfag, UiB 1997
 • Sammenliknende politikk grunnfag, mellomfag og hovedfag, UiB 1998-2000

Yrke

 • Butikkmedarbeider, KappAhl 1988-1990
 • Operatør, Norsk Hydro Karmøy 1993 (sommervikar)
 • Fylkessekretær, Rogaland Unge Høyre 1994-1995
 • Lagerarbeider, Eurest Tananger 1996 (sommervikar)
 • Markedssjef, Trygge Barnehager as 2000-2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Haugesund Bystyre 1995-1999
 • Medlem Haugesund Bystyre 1999-2003
 • Medlem Haugesund Formannskap 2003-2007, 2007-2009

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Opplæringsutvalget, Rogaland 1999-2003
 • Medlem Norsk Rikskringkastings programråd, Rogaland 1999-2003
 • Medlem Omsorgsutvalget, Haugesund 1999-2003
 • Nestleder Styret for Rogaland kurs og kompetansesenter 1999-2003
 • Varamedlem Rådet for Karmsund Havnevesen as 2003-2009
 • Medlem Generalforsamlingen i Haugaland kraft 2003-2009
 • Medlem Styret for Haugesund Parkering Holding AS 2007-2009
 • Medlem Styret for Haugaland Kunnskapspark 2007-2009

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Haugesund Unge Høyre 1993-1994
 • Politisk viseformann Rogaland Unge Høyre 1995-1996
 • Medlem Styret i Rogaland Høyre 1995-1997
 • Formann Rogaland Unge Høyre 1996-1997
 • 2. nestleder Unge Høyres Landsforbund 1998-2000
 • Medlem Høyres kommunalpolitiske utvalg 1998-2000
 • Medlem Styret i Haugesund Høyre 1999-2009
 • Leder Rogaland Høyres progamkomité 2006-2007