Kielland, Arne

Kielland, Arne (1939-2003)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Kielland, Arne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.09.1939 i Skien, Telemark
 • Død 06.07.2003
 • Sønn av assisterende direktør Jacob Kielland (1910-2001) og hjemmeværende Reidun Borthen (1909-1997)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, A. (01.10.1969 - 24.09.1972)
 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, SF. (25.09.1972 - 30.09.1973)
 • Representant nr 3 for Telemark, 1973 - 1977, SVf.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1973-77

  Sekretær, Lagtinget, 09.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Justiskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 09.10.1975
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 18.10.1973 - 09.10.1975
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 09.10.1975 - 30.09.1977
  Medlem, Forsvarskomiteen, 09.10.1975 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1975 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Valgforbund, 01.10.1973 - 30.09.1977
  Innpisker, Sosialistisk Valgforbund, 01.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole på Herøya/Porsgrunn 1946-1953
 • Realskole/gymnas, Porsgrunn 1953-1958
 • Student 1958
 • Forsvarets russiskkurs 1961
 • Studerte nigeriansk sosialisme i Nigeria 1964-1965
 • Magister i statsvitenskap 1967
 • Grunnfag i offentlig rett 1983

Yrke

 • Sersjant i Garden 1961-1962
 • Redaksjonssekretær i Arbeidets Rett, Røros 1968-1969
 • Timelærer ved Telemark distriktshøgskole i Bø 1977-1984
 • HV-fenrik i Bø og Sauherad HV-område 1979-2003
 • Konsulent ved Telemark distriktshøgskole i Bø 1979-1985
 • Amanuensis 1985-1987
 • Redaktør i Bø Blad 1986-2003 (i full stilling fra 1987)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • FNs Congo-medalje 1963
 • Kulturprisen Bø Sparebank 1986
 • Skarphedins sølvhedersmerke 1991

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bø Kommunestyre 1975-1979, 1983-1987
 • Medlem Bø Kommunestyre 1979-1983

Offentlige verv

 • Formann Tiltaksnemnda, Bø 1977-1980
 • Sekretær Sosial- og helseplannemnda, Bø 1980
 • Lekdommer Lagmannsretten
 • Lekdommer Herredsretten

Tillitsverv i partier

 • Landssekretær Norges Unge Venstre 1958-1959
 • Formann Telemark AUF 1966-1967
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag AUF 1968-1969
 • Medlem AUFs sentralstyre 1969-1971
 • Medlem Styret for Bø SV 1980-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Språklig Samling 1959-1960
 • Formann Sykkelgruppa i IL Skarphedin, Bø 1978-1983
 • Forbundmedlem Styret i Norges Cykleforbund 1982-1983
 • Tillitsverv Norsk-Cubansk Forening fra ca. 1970
 • Tillitsverv Fellesrådet for det sørlige Afrika fra ca. 1970

Andre administrative verv

 • Forstander Bø sparebank 1978-1984

Litteratur

 • Kielland, Arne: Opposisjon. To parti i ett?, Oslo 1967
 • Kielland, Arne: Sosialistrørsla i Nigeria, Oslo 1967
 • Kielland, Arne: Etter Biafra, Tiden Oslo 1969
 • Kielland, Arne: Norsk gerilja og sivilmotstand. Eit nytt forsvar, Samlaget Oslo 1971
 • Kielland, Arne: All makt? Dagbok fra Stortinget, Pax Oslo 1972
 • Kielland, Arne: Stortingsbrev, Stortinget 1973-77
 • Kielland, Arne: Om saksbehandling og det politiske system, Telemark distriktshøgskole Bø 1979
 • Kielland, Arne: Om kulturretten. TDH-skrift nr. 112, Telemark distriktshøgskole Bø 1986
 • Kielland, Arne: Om å lage kommuneavis: Bø Blad. TDH-skrift nr. 129, Telemark distriktshøgskole Bø 1988