Lund, Arild

Lund, Arild (1940-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1993-1997
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.03.1940 i Tjølling, Vestfold
 • Sønn av driftsingeniør Thomas Lund og Dagny Tvedten

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Vestfold, 1993 - 1997, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1994 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Larvik 1959
 • Utdannet fjernskriver/kryptograf, Marinen 1960
 • Ex.phil., Oslo 1961

Yrke

 • Kontorsjef Arne Olav Lund A/S, Larvik 1964-1975
 • Distriktssjef Blunck-Christensen A/S, Oslo 1976-1977
 • Kontorsjef Gunnar Larsen A/S, Sandefjord 1977-1981
 • Egen virksomhet 1982-1983
 • Salgsrepresentant i Kopi og Data A/S, Larvik 1984-1985
 • Halv stilling i advokatfirma Hesselberg, Larvik 1985-1986 (ved siden av ordførervervet)
 • Frilans konsulent fra 1992

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tjølling Kommunestyre 1967-1971
 • Varaordfører Tjølling Kommunestyre 1971-1975
 • Ordfører Tjølling Kommunestyre 1979-1983, 1983-1987
 • Ordfører Larvik Kommunestyre 1987-1991 (på heltid)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Vestfold 1971-1975
 • Varamedlem Fylkesting, Vestfold 1975-1979
 • Varamedlem Fylkesting, Vestfold 1991-1995

Offentlige verv

 • Formann Skolestyret, Tjølling 1976-1979
 • Medlem Samferdselsstyret, Vestfold 1976-1979
 • Leder Ligningsnemnda, Tjølling 1976-1982
 • Leder Larvik-utvalget om forberedelse av sammenslutning av kommunene Brunlanes, Hedrum, Larvik, Stavern og Tjølling 1987
 • Varamedlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1992

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Vestfold Høyre 1976-1978
 • Medlem og leder Styret for Tjølling Høyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Styret for Larvik Boligbyggelag (LABO) fra 1992

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Tjølling Sparebank 1980-1984
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Norsk Informasjonsteknologi (NIT) fra 1990
 • Medlem Styret for LAPRO A/S, Larvik fra 1992

Litteratur

 • Lund, Arild: Larvik, liv og landskap, Dreyer Stavanger 1992