Mørland, Arnt Jacobsen

Mørland, Arnt Jacobsen (1888-1957)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1954-1957
Ansiennitet:
3 år, 262 dager

Gå til bildegalleri

Mørland, Arnt Jacobsen har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 23.06.1888 i Arendal, Aust-Agder
 • Død 28.09.1957
 • Sønn av kjøpmann Jens Mørland (1853-1936) og Sophie Jacobsen (1855-1945)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Aust-Agder, 1954 - 1957, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Fra 28.09.1957, Thor Martin Nilsen Sauvik møter som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1954-57

  Varasekretær, Lagtinget, 16.01.1954 - 28.09.1957

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 22.01.1954 - 28.09.1957
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 28.09.1957

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 11.01.1954 - 28.09.1957

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1903
 • Statens reisestipend for unge handelsfolk til England 1909

Yrke

 • Ansatt i skipsmeglerfirmaet Chr. Th. Boe og Lund & Co. 1903-1916
 • Startet Agdesidens Rederi A/S 1916
 • Startet Mørland rederi A/S 1927
 • Startet Mørland Tankrederi A/S 1930
 • Svensk visekonsul 1946-1953

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av Kungliga Svenska Vasaordenen av 1. klasse 1953
 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1957

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Arendal Formannskap 1919-1922, 1922-1925, 1931-1934, 1934-1937, 1945-1947

Offentlige verv

 • Medlem Kommunikasjonskomiteen, Arendal 1920-1937
 • Medlem Revisjonskomiteen for Norsk sjøforsikringsplan 1927-1930
 • Viseformann Agder bispedømmeråd 1934-1950
 • Medlem Styret for Arendal elektrisitetsverk 1937-1942
 • Medlem Styret for Arendal elektrisitetsverk 1945-1951
 • Formann Byggekomiteen for Arendal nye sjømannsskole 1947-1957
 • Medlem Forstanderskapet ved Risøy Folkehøyskole
 • Medlem og formann Trefoldighet menighetsråd, Arendal

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Arendal Indremisjon 1920-1934
 • Formann For Trefoldighet Søndagsskole 1921-1937
 • Formann Aust-Agder rederforening 1922-1940
 • Medlem Hovedstyret i Norges rederforbund 1928-1957
 • Formann Arendal Indremisjon 1942-1945
 • Formann Aust-Agder rederforening 1946-1949
 • Medlem Styret i Arendal Indremisjon 1946-1949
 • Medlem Det frivillige kirkeråd fra 1949
 • Medlem Styret og formann i Misjonsforeningen av 1842 i Arendal

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Skibsassuranseforeningen i Arendal 1920-1944
 • Formann Styret for Skibsassuranseforeningen i Arendal 1944-1957
 • Viseformann Assuranseforeningen Gard, Arendal 1946-1957
 • Medlem Styret for Nyli Gård barnehjem til 1957