Næss, Are

Næss, Are (1942-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1997-2001
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 14.11.1942 i Bergen, Hordaland
 • Sønn av lektor Olav Næss (1908-1991) og husmor Borghild Sandal (1911-1998)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Hordaland, 1993 - 1997, KrF.
 • Representant nr 2 for Hordaland, 1997 - 2001, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  Visesekretær, Odelstinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Sekretær, Forsvarskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Sekretær, Sosialkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1993-97

  Medlem, Utvalget for å vurdere styrking av Stortingets utredningskapasitet m.m., 08.11.1996 - 30.04.1997

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Medlem, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 04.11.1993 - 31.12.1994
  Medlem, Observatørdelegasjonen til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentarikerforsamling, 18.11.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 01.01.1995 - 31.12.1995
  Leder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 01.01.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Nestleder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1999 - 30.09.2000

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1961
 • Engelsk mellomfag 1963
 • Cand.med. 1972
 • Dr.med. 1981
 • Spesialist i indremedisin 1983
 • Spesialist i infeksjonssykdommer 1986

Yrke

 • Turnuskandidat Bergen og Radøy 1972-1973
 • Ass. lege Haukeland sykehus (nevrologisk avd.) 1974-1975
 • Diakonissehjemmets sykehus Bergen (medisinsk avd.) 1975-1977
 • Forskningsstipendiat NAVF 1977-1979
 • Ass. lege Haukeland sykehus (medisinsk avd. B) 1979-1983
 • Reservelege Haukeland sykehus (medisinsk avd. B) 1983-1985
 • Ass. lege Haukeland sykehus (mikrobiologisk avd.) 1985
 • Førsteamanuensis Haukeland sykehus (medisinsk avd. B) 1985-1991
 • Kst. overlege sykehushygiene Haukeland sykehus 1987
 • Konstituert professor Haukeland sykehus 1991
 • Professor fra 1993

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Schering-Plough`s ærespris i medisinsk mikrobiologi og infeksjonsmedisin 2001

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Samnanger menighetsråd 1981-1985
 • Medlem Sosialdepartementets/Helsedirektoratets referansegruppe for AIDS/HIV 1988-1991
 • Varamedlem Helse- og sosialstyret, Hordaland 1990-1994
 • Medlem Styret for Hospitalet Betanien 1992-1994 (representant for fylket)

Tillitsverv i partier

 • Leder Samnanger KrF 1986-1991
 • Fylkesstudieleder Hordaland KrF 1988-1989
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1990-1997
 • Leder Hordaland KrF 1990-1994
 • Medlem KrFs etikkutvalg 2000-2001
 • Medlem Representantskapet i Bergen KrF fra 2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Studenttinget i Bergen 1970-1971
 • Formann Kristelig medisinerkrets Bergen 1972
 • Nestleder Norsk Forening for Infeksjonsmedisin 1986-1989
 • Medlem Etikkutvalg Norges Kristelige Legeforening 1989-1993
 • Leder Norsk Forening for Infeksjonsmedisin 1990-1993
 • Medlem Styret i Avholdsfolkets Landsråd 1994-2001
 • Medlem Styret for International Medical Parliamentarians Organisation (IMPO) Europe 1995-2001
 • Medlem Styret for Nordic Baltic Society for Infectious Diseases fra 2006

Andre administrative verv

 • Medlem Rådet for Det medisinske fakultetet, Universitetet i Bergen 1969-1972 studentrepresentant

Litteratur

 • Næss, Are: "Demonstration of T lymphocytes in cerebrospinal fluid", i Scand. J. Immunal. no.5, 1976
 • Næss, Are: "T lymphocytes in cerebrospinal fluid from patients with neurological diseases", i Eur. Neurol. no.18, 1979
 • Næss, Are: Lymphocyte subpopulations in cerebrospinal fluid and blood, 1980
 • Næss, Are: "Cerebrospinal fluid and blood lymphocyte subpopulations in acute aseptic meningitis", i Scand. J. Infect. Dis. no.14, 1982
 • Næss, Are, A.I. Halstensen og C.O. Solberg: "Leukocyte membrane receptors in meningitis and other bacterial infections", i Int.Archs Allergy Appl. Immunol. no. 78, 1985
 • Lehmann, A.K., A. Halstensen, A. Næss, S.E. Vollset, H. Sjursen og G. Bjune: "Immunization against serogroup B meningococi", APMIS 1991, 99, 1991
 • Guttormsen, H.K., R. Bjerknes, A. Næss, V. Lehmann, A. Halstensen, Sørnes og C.O. Solberg: "Cross-reacting serum opsonins in patients with meningococcal disease", i Infect. Immun. no.60, 1992
 • Næss, Are et al.: "Sequelae one year after meningococcal disease", i Acta Neurol. Scand. no.89, 1994
 • Næss, Are, H. Sjursen og J. Leegaard: "Leucocyte adhesion deficiency in a Norwegian boy", i Scand. J. Infect. Dis. no.31, 1999