Nilsen, Arne

Nilsen, Arne (1924-2020)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1981-1985
Ansiennitet:
20 år, 114 dager

Gå til bildegalleri

Nilsen, Arne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.01.1924 i Bergen, Hordaland
 • Død 16.04.2020
 • Sønn av murer Nicolai Nilsen (1890-1944) og hjemmeværende Marie Græe (1893-1938)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 4 for Hordaland, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Hordaland, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 4 for Hordaland, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 4 for Hordaland, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 2 for Hordaland, 1981 - 1985, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 11.01.1978-30.09.1981, Erling Løseth møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1981-14.10.1981, Aksel Kloster møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  President, Odelstinget, 15.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Kommunalkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Nestformann, Kommunalkomiteen, 14.10.1969 - 10.10.1972
  Nestformann, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 10.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 16.01.1976
  Formann, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1973 - 15.01.1976
  Formann, Finanskomiteen, 15.01.1976 - 30.09.1977
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 16.01.1976 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 11.01.1978
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 11.01.1978
  Formann, Finanskomiteen, 18.10.1977 - 11.01.1978

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 15.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1973-77

  Medlem, Protokollkomiteen av 1975, 24.10.1975 - 13.01.1976

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

  1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1971
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1972 - 1973

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977

  1981-85

  Delegat, FNs generalforsamling, 1984 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1969 - 18.10.1972
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 18.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1973 - 15.01.1976
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 15.01.1976 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1977 - 11.01.1978

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 11.01.1978 - 08.10.1979
  Statsråd, Sosialdepartementet, 08.10.1979 - 04.02.1981
  Statsråd, Sosialdepartementet, 04.02.1981 - 14.10.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskoleeksamen 1940
 • Eksamen ved Jernbaneskolen 1945

Yrke

 • Ansatt ved NSB Voss 1941-1965
 • Telegrafist 1945-1960
 • Jernbaneekspeditør 1960-1963
 • Jernbanefullmektig 1963-1965

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Voss Kommunestyre 1951-1955
 • Medlem Voss Formannskap 1955-1959, 1963-1967
 • Ordfører Voss Kommunestyre 1959-1963

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1959-1963

Offentlige verv

 • Formann Generalplannemnda, Voss 1955-1959
 • Medlem Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter 1969-1976
 • Medlem Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen 1971-1977
 • Medlem Hovedstyret for Statens fiskarbank 1972-1976
 • Medlem Styret for Norsk institutt for by- og regionforskning 1974-1977
 • Medlem Helse- og sosialstyret 1985-1989
 • Medlem Styret for Norges Statsbaner 1986-1994
 • Varamedlem Styret for Statens skole for sikkerhetsopplæring 1988-1989

Tillitsverv i partier

 • Sekretær og formann Voss arbeiderungdomslag 1948-1951
 • Sekretær Voss Arbeiderparti 1952-1955
 • Medlem Styret for Hordaland Arbeiderparti 1956-1966
 • Formann Voss Arbeiderparti 1956-1959
 • Formann partiets fylkeskommunalutvalg 1958-1966
 • Nestformann Hordaland Arbeiderparti 1959-1966
 • Formann Hordaland Arbeiderparti 1966-1973
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1969-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kasserer Fotballklubben "Voss" 1950-1953

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Sverre Munch A/S, Bergen 1976-1977
 • Medlem Målpolitisk råd ved L/L Det Norske Teatret 1976-1978

Litteratur

 • Nilsen, Arne: "Aodne i helg og vyrkja", i bladet Hordaland, Vestanbok Voss 1987
 • Nilsen, Arne: "Vegen fram til formannskapslovene", i Voss 1837-1987. Lokalt folkestyre 150 år, Voss kommune Voss 1987