Nergård, Arnfinn

Nergård, Arnfinn (1952-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 2013-2017
Ansiennitet:
0 år, 40 dager

Gå til bildegalleri