Sandnes, Arne

Sandnes, Arne (1925-2006)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 248 dager

Gå til bildegalleri

Sandnes, Arne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.09.1925 i Hetland, Rogaland
 • Død 23.12.2006
 • Sønn av skolestyrer og forfatter Hallvard Sandnes (1893-1968) og lærer/hjemmeværende Hanna Veen (1893-1986)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1977 - 1981, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1981 - 1985, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs i inn- og utland
 • Student 1945
 • Befalsutdannelse i Norge og England 1946-1947
 • Krigsskole 1947-1949
 • Flyvåpnets Stabsskole 1957-1958
 • Rakettutdannelse (NIKE) i USA 1958-1959

Yrke

 • Tjeneste ved tropp: batterisjef i Luftvernartilleriet (1950, 1952 og 1955)
 • Løytnant 1949
 • Tjeneste ved stab: personell- og mobiliseringsoffiser ved LVAN 1949
 • Kaptein 1952
 • Sjef for øvingsavdelingen LVAV 1953-1954
 • Sjef for LVA-sone Stavanger 1954-1955
 • Operasjonsoffiser/utdannelsesoffiser ved LVAV 1956-1957
 • Tjenestegjørende offiser ved staben LKV 1960-1962
 • Major 1960-1977 (avskjed i nåde etter søknad)
 • FN-observatør ved United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) 1966-1967
 • Sjef for stasjonsstaben ved Sola flystasjon 1967-1970
 • NK ved Sola LVA-bn 1970-1977

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Militære ferdighetsmerker i gull: Skimerket, Idrettsmerket, Infanteriknappen og Marsjmerket
 • FN-medaljen 1967
 • Forsvarsmedaljen 1983
 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1990
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sandnes Bystyre 1965-1966
 • Medlem Sandnes Formannskap 1967-1971
 • Varaordfører Sandnes Bystyre 1971-1973, 1975-1977, 1982-1983
 • Ordfører Sandnes Bystyre 1974-1975, 1978-1979, 1979-1981

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1971-1975
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Høyland 1962-1965
 • Medlem Tilsynet for Sandnes offentlige slaktehus 1968-1971
 • Medlem Utvalget for interkommunal samordning 1972-1975
 • Medlem Vegnemnda, Rogaland 1972-1975
 • Medlem Sandnes Menighetsråd 1972-1979
 • Medlem Utvalget for utvidelse av interkommunalt samarbeid 1976-1979
 • Medlem Havnestyret, Sandnes 1977-1978
 • Formann Havnestyret, Sandnes 1978-1987
 • Formann A/S Jæren Utbyggingsselskap (interkommunal boligbygging) 1979-1983
 • Medlem Samferdselsstyret, Rogaland 1980-1981
 • Medlem Styret for Brokke-Suleskarvegen A/S 1982-1994
 • Nestformann Samferdselsstyret, Rogaland 1982-1983
 • Medlem Kyststamvegutvalget 1984-1991
 • Medlem Forstanderskapet ved Høyland Sparebank 1984-1987
 • Formann Komiteen for utbygging av Vatnefjell 1984-1985
 • Formann Samferdselsstyret, Rogaland 1984-1991
 • Formann Forliksrådet, Sandnes 1984-1991
 • Medlem Komiteen for utbygging av Vatnefjell 1986-1987
 • Medlem Styret for Sola Terminalbygg 1988
 • Formann Vegplanutvalget
 • Medlem Generalplanutvalget
 • Medlem Personell- og rasjonaliseringsutvalget

Tillitsverv i partier

 • Formann Høyland Høyre 1963-1964
 • Formann Sandnes Høyre 1965-1966
 • Medlem Høyres sentralstyre 1972-1973
 • Formann Rogaland Høyre 1972-1973
 • Æresmedlem Sandnes Høyre 1997-2006

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Representantskapet for Norske Kommuners Sentralforbund 1976-1979
 • Formann Styret i Luftvernartilleriets Befalsforbund, avdeling Rogaland
 • Formann Styret i Hærens Offisersforbund, avdeling Rogaland

Andre administrative verv

 • Medlem Generalforsamlingen i Norges brannkasse / UNI regionråd Rogaland 1980-1994
 • Medlem Generalforsamlingen for stiftelsen LINJ 1995-1997