Norwich, Arnljot

Norwich, Arnljot (1922-1994)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Troms 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 23 dager

Gå til bildegalleri

Norwich, Arnljot har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.12.1922 i Harstad, Troms
 • Død 28.12.1994
 • Sønn av autorisert elektroinstallatør Marcus Johan Norwich (1895-1966) og hjemmearbeidende Ellen Sofie Hansen (1896-1976)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Troms, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 2 for Troms, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 2 for Troms, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 2 for Troms, 1985 - 1989, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  Midlertidig varapresident, Stortinget, 03.02.1983 - 13.06.1983

  1985-89

  1. varapresident, Stortinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Sekretær, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1985 - 15.05.1986
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 15.05.1986 - 23.05.1986
  Leder, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 23.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1982 -

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.10.1986
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 30.10.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1985-89

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Trondheim tekniske skole, elektrolinjen 1944-1946
 • Handelsskole Harstad 1946-1947
 • Diverse kurs i inn- og utland 1973-1975

Yrke

 • Ingeniør i firmaet Marcus Norwich, Harstad 1946-1948
 • Disponent, drev firmaet Brødrene Norwich sammen med sin bror 1949-1984 (fagområde elektrisk utstyr og installasjon, høy- og lavspent linjebygging, transformatorstasjoner, elektronikk, radio og TV m.m)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Harstad Bystyre 1963-1967
 • Varaordfører Harstad Bystyre 1967-1969
 • Ordfører Harstad Bystyre 1970-1971, 1971-1975, 1975-1977

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Troms 1970-1971
 • Medlem Fylkesting, Troms 1971-1975
 • Medlem Fylkesting, Troms 1975-1977

Offentlige verv

 • Medlem Representantskapet for Vågsfjord kraftselskap 1968-1977
 • Medlem Næringsnemnda, Troms 1970-1973
 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda 1970-1982 (representant for arbeidsgiverne)
 • Medlem Styret for Troms fylkes dampskipsselskap 1970-1994
 • Ordfører Styret for Festspillene i Nord-Norge 1970-1977
 • Ordfører Representantskapet for Sør-Troms elektrisitetsforsyning 1970-1989
 • Medlem Nord-Norsk Oljeråd 1972-1979
 • Formann Helse- og sosialutvalget 1975-1977
 • Medlem Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1976-1977
 • Medlem Styret for Norges Postsparebank 1989-1993
 • Varamedlem Styret for Norges Postsparebank 1993-1994

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Harstad Høyre 1964-1977
 • Medlem Styret for Troms Høyre fra 1965
 • Formann Harstad Høyre 1965-1966
 • Formann Troms Høyres politiske utvalg 1975-1977

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Harstad Handelsstands forening 1964-1967
 • Formann Harstad Handelsstands forening 1966-1967
 • Leder Styringsgruppen for langtidsplanlegging i Kommunenes sentralforbund 1975-1977

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for NORCO A/S, Harstad 1968-1980
 • Formann Forstanderskapet ved Harstad sparebank 1970-1976
 • Medlem Styret for Fiskernes bank A/S, avdeling Harstad 1976-1987
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Norsk kollektiv pensjonskasse, Bergen 1977-1985
 • Medlem Styret for Berth J. Nilsen A/S, Harstad 1978-1994
 • Formann Styret for NORCO A/S, Harstad 1980-1990
 • Formann Styret for Kredittkassen-Fiskernes Bank, Harstad 1987-1989
 • Nestleder Styret for Kaarbøverkstedet 1989-1994
 • Formann Styret for Harstad Kuturhus AS 1992-1994
 • Leder Støtteutvalget for Harstad-Narvik lufthavn 1992-1994