Rostad, Arne

Rostad, Arne (1894-1969)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1945-1949
Ansiennitet:
4 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Rostad, Arne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.03.1894 i Verdal, Nord-Trøndelag
 • Død 21.06.1969
 • Sønn av gårdbruker Bernhard Rostad (1853-1921) og Gøran Bruun (1860-1904)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Oppland, 1945 - 1949, B.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Nestformann, Kommunalkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1910
 • Vinterlandbruksskolen i Oslo 1914
 • 1. avdeling Norges Landbrukshøyskole 1915

Yrke

 • Gårdbruker på Lambertseter, Oslo 1913-1918
 • Gårdbruker på Mustad gård, Gjøvik 1918-1969
 • Gårdbruker på farsgården Trones i Vardal 1926-1959

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1964

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vardal Kommunestyre 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1934-1937, 1937-1940

Offentlige verv

 • Medlem Det økonomiske samordningsråd 1945
 • Formann Hveem forsøks- og stamsædsgård for poteter 1948-1967
 • Medlem Skogkommisjonen av 1951 fra 1951
 • Medlem Tiltaksrådet 1954
 • Formann Forskningsutvalget for konserves fra 1954
 • Medlem Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet 1957
 • Medlem A/S Vinmonopolets styre fra 1959
 • Medlem Samferdselsnemnda
 • Medlem Kontrollkomiteen for omsetningsavgiften
 • Medlem Jordbrukets produksjons- og rasjonaliseringskommisjon

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Østlandets melkesentral 1933-1946
 • Medlem Landsstyret i Norges Bondelag 1935-1945
 • Formann Meierienes Arbeidsgiverforening 1937-1969
 • Medlem Representantskapet i Norske melkeprodusenters landsforbund 1941-1957
 • Formann Landsstyret i Norges Bondelag 1945-1951
 • Formann Landbrukets Arbeidsgiverforeninger 1950-1969
 • Medlem Rådet for Jordbrukets Arbeidsgiverforening 1952-1969
 • Formann Avlslaget for Telemarksfe 1954-1969
 • Ordfører Representantskapet i Norske melkeprodusenters landsforbund 1957-1965
 • Formann Landslaget for Storfeavl 1958-1966
 • Formann Opplysningsutvalget av 1962 om Norge og Fellesmarkedet 1962-1969
 • Formann Vardal landmannslag og skogselskap
 • Medlem Vardal skogselskap

Andre administrative verv

 • Formann Gjøvik meieri 1924-1954
 • Formann Styret for Holmen brenneri 1932-1969
 • Formann Styret for A/L Potetmelfabrikenes Salgskontor 1941-1967
 • Medlem Styret for Gjøvik og Opland privatbank 1943-1954
 • Ordfører Representantskapet for avisen "Samhold" 1945-1953
 • Formann Styret for Potetmelfabrikantenes forskningslaboratorium 1950-1967
 • Formann Styret for Bondelagets Folkehøgskole Mysen 1950-1961
 • Formann Styret for Brumundal Potetmel og Sagofabrikk 1954-1967
 • Ordfører Representantskapet for avisen "Samhold" 1958-1969
 • Medlem Styret for Gjøvik og Opland privatbank 1960-1967
 • Medlem Styret for A/L Potetmelfabrikenes Salgskontor 1967-1969
 • Formann Styret for Gjøvik og Opland privatbank 1967