Sundt, Arthur

Sundt, Arthur (1899-1971)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Bergen 1954-1957
Ansiennitet:
8 år, 38 dager

Gå til bildegalleri

Sundt, Arthur har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.04.1899 i Bergen, Hordaland
 • Død 19.08.1971
 • Sønn av skipsfører Søren Gabriel Schiøtz Sundt (1857-1938) og Johanne Johannessen (1858-1937)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Bergen, 1934 - 1936, V.
 • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1937 - 1945, V.
 • Representant nr 3 for Bergen, 1945 - 1949, V.
 • Representant nr 4 for Bergen, 1954 - 1957, V.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Nestformann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.12.1945 - 10.01.1950
  Nestformann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Nestformann, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Nestformann, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

  1954-57

  Medlem, Spesialkomité om Statsselskapskommisjonen av 1955, 15.11.1955 - 17.06.1957

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1947 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1949 -

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1955 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Medlem gruppestyret, Venstre, 04.12.1945 - 10.01.1950

  1954-57

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1954 - 10.01.1958

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1917
 • Cand.jur. 1921

Yrke

 • Edsvoren fullmektig Bergen byfogd og skifteforvalterembete 1922
 • Edsvoren fullmektig ved Sunnfjord sorenskriverembete 1922-1924
 • Overrettssakfører i Bergen 1925-1934
 • Høyesterettsadvokat 1935
 • Konstituert statsadvokat for Bergen og Hordaland 1945-1946
 • Sorenskriver i Midhordland 1957-1966

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1928-1931
 • Medlem Bergen Formannskap 1931-1934, 1940-1941, 1951-1955
 • Varaordfører Bergen Bystyre 1934-1937, 1937-1940, 1945-1945

Offentlige verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Bergen katedralskole fra 1928
 • Medlem Styret for Bergen kommunale kinomatografer 1931-1952
 • Varaformann Styret for Norges Kommunalbank 1935-1942
 • Formann Skattetakstkommisjonen, Bergen 1938-1965
 • Medlem Bergens kommunikasjonskomite av 1938 fra 1938
 • Medlem Havnestyret, Bergen 1939-1940
 • Varaformann Styret for Norges Kommunalbank fra 1945
 • Formann Styret for Bergen kommunale kinomatografer 1952-1963
 • Formann Styret for Norges Kommunalbank fra 1965
 • Medlem Representantskapet for Den Nationale Scene

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Bergen venstrelag fra 1926
 • Formann Bergen venstrelag 1937-1940
 • Medlem Venstres landsstyre 1946-1962

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for 11. krets av Den norske sakførerforening 1930-1938
 • Medlem Hovedstyret i Den norske sakførerforening fra 1945
 • Viseformann Den norske sakførerforening 1947-1949
 • Medlem Styret i Det nyttige selskap

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Ytre Fjordane kraftlag fra 1935
 • Ordfører Rådet for Festspillene i Bergen 1951