Stein, Arnfinn Johs.

Stein, Arnfinn Johs. (1931-2024)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 52 dager

Gå til bildegalleri

Stein, Arnfinn Johs. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter