Skauge, Arne

Skauge, Arne (1948-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1989-1993
Ansiennitet:
16 år, 80 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.01.1948 i Bergen, Hordaland
 • Sønn av hovedbokholder Rolf Skauge (1918-1994) og seksjonssjef Karen Børs (1923-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 11 for Hordaland, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 8 for Hordaland, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 2 for Hordaland, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 2 for Hordaland, 1989 - 1993, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 14.10.1981-08.06.1983, Brita Borge møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 31.08.1984-30.09.1985, Brita Borge møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1985-09.05.1986, Inger-Margrethe Presterud møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 16.10.1989-03.11.1990, Ruth Kleppe Aakvaag møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 14.10.1981
  Medlem, Landbrukskomiteen, 16.06.1983 - 20.10.1983
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 20.10.1983 - 31.08.1984
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 20.10.1983 - 31.08.1984

  1985-89

  Medlem, Sosialkomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 08.11.1990 - 21.11.1990
  Sekretær, Energi- og industrikomiteen, 21.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1980 -

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 16.09.1983 - 31.08.1984

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 03.02.1988 - 30.09.1989

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Medlem gruppestyret, Høyre, 03.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 14.10.1981 - 08.06.1983
  Statssekretær, Statsministerens kontor, 31.08.1984 - 25.04.1986
  Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 25.04.1986 - 09.05.1986
  Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 16.10.1989 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1966
 • Siviløkonom NHH 1971

Yrke

 • Revisjonsassistent i Bergen kommune 1966-1967
 • Konsulent ved Viak A/S samfunnsplanlegging 1971-1976
 • Personalsjef i Bergen kommune 1976-1978
 • Konserndirektør Den norske Bank 1993-1998
 • Administrerende direktør for Den norske Bankforening 1998-2000
 • Administrerende direktør Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) fra 2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bergen Formannskap 1971-1975
 • Medlem Bergen Formannskap 1975-1977

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Hordaland 1971-1975

Offentlige verv

 • Formann Ansettelsesutvalget, Bergen 1972-1975
 • Formann Administrasjonsutvalget, Hordaland 1975-1977
 • Formann Organisasjonsutvalget, Bergen 1975-1976
 • Medlem Styret for Tomteselskapet, Bergen 1975-1979
 • Varamedlem Styret for Haukeland sykehus 1979-1983
 • Leder Kontaktutvalget for varehandelen 1981-1983
 • Medlem Forsvarsrådet 1981-1983
 • Leder Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid 1981-1983
 • Medlem Rådet for Verdensbanken 1989-1990
 • Leder Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester 1993-1994
 • Leder Personregisterlovutvalget 1995-1997
 • Medlem INTSOK 1996-1998
 • Medlem Kollegiet i Universitetet i Bergen fra 1999
 • Medlem Utvalg som skal kartlegge konkurranseflater i finansnæringen 1999-2000
 • Leder Skatteutvalget 2002-2003

Tillitsverv i partier

 • Diverse verv Bergen Unge Høyre 1965-1968
 • Diverse verv Bergen Høyre 1967-1993
 • Medlem Bergen Høyres hovedstyre 1970-1993
 • Medlem Styret for Hordaland Høyre 1972-1977
 • Viseformann Hordaland Høyre 1974-1975
 • Medlem Høyres sentralstyre 1976-1977
 • Formann Hordaland Høyre 1976-1977
 • Medlem Høyres kommunalutvalg 1978-1981
 • 2. viseformann Høyre 1984-1986
 • Leder Valgkomiteen i Høyre 1995-1999

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Sportsklubben Djerv fra 1957
 • Medlem Styret i Bergens konservative studentforening 1967-1968

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Factoring Finans AS 1991-1995
 • Formann Styret for stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) 1995-2007
 • Leder Styret for Factoring Finans AS 1995-1997
 • Medlem Styret for Vital Forsikring 1995-1998
 • Medlem Executive committee, Banking Federation of EU fra 1998
 • Formann Styret for Norges Turistråd 1999-2004

Litteratur

 • Skauge, Arne: "En sosial markedsøkonomi", i Morten Steenstrup (red.): Hvor går Høyre?, Cappelen Oslo 1984
 • Skauge, Arne: "Nasjonalbudsjettet som styringsverktøy", i Bjørn Erik Rasch (red.).: Symbolpolitikk og parlamentarisk styring., Universitetsforlaget Oslo 1993
 • Skauge, Arne: "Norsk politikk: Visjon eller administrasjon?" i Vidar Helgesen, Jan Tore Sanner og André Støylen (red,): Grenser for politikk: Høyre som grensevakt?, Scibsted Oslo 1994
 • Skauge, Arne: "Kåre Willoch -- debattanten fra Ullern", i Dag Berggrav (red.): Maktens høyborg: statsministerens kontors historie og politiske hovedsaker siden 1945., Grøndahl Dreyer i samarbeid med Sta Oslo 1997