Sæter, Arne

Sæter, Arne (1913-1973)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1969-1973
Ansiennitet:
3 år, 350 dager

Gå til bildegalleri

Sæter, Arne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.08.1913 i Surendal, Møre og Romsdal
 • Død 14.09.1973
 • Sønn av kjøpmann John Sæter (1865-1942) og Marit Øie (1873-1960)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Møre og Romsdal, 1969 - 1973, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Fra 14.09.1973, Sverre Moen møter som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  Sekretær, Lagtinget, 08.10.1969 - 01.10.1972

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 07.11.1972
  Sekretær, Kirke- og undervisningskomiteen, 14.10.1969 - 14.09.1973
  Medlem, Valgkomiteen, 07.11.1972 - 14.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1934
 • Cand.theol. 1940
 • Praktikum 1941

Yrke

 • Reisesekretær i Trøndelag krets av Det norske misjonsselskap 1943-1944
 • Ungdomssekretær 1945-1954
 • Vikarprest i Nidaros bispedømme 1955-1958
 • Sogneprest i Rindal 1958-1973
 • Redaktør for Kyrkjebladet for Indre Nordmøre 1968-1969
 • Konstituert prost i Indre Nordmøre prosti 1969-1973

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Med i Heimefrontens sivilorganisasjon 1944-1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Rindal Kommunestyre 1959-1963
 • Ordfører Rindal Kommunestyre 1963-1967
 • Medlem Rindal Formannskap 1967-1971

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem arbeidsutvalget som organiserte mottakelsen av ungarske flyktninger i Trøndelag 1945
 • Medlem Edruskapsnemnda, Leinstrand 1956-1958
 • Formann en rekke kommunale nemnder, Rindal fra 1958
 • Formann Skolestyret, Rindal 1959-1963

Tillitsverv i partier

 • Nestformann Sør-Trøndelag Kristelig folkeparti 1945-1956

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem og formann Trondheimskomiteen for Egedeinstituttet 1945-1958
 • Kontaktmann Institutt for Kristen oppseding på Indre Nordmøre 1961 fram til ca. 1969
 • Medlem og formann Styret for Trøndelag krets av Det norske misjonsselskap 1962-1965

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Dagsavisa 1945

Litteratur

 • Sæter, Arne: Helbredelse ved bønn, 1951
 • Sæter, Arne: Er nådegavenes tid forbi?, Stavanger 1955
 • Sæter, Arne: Når himmelen svarer, Stavanger 1957
 • Sæter, Arne og Lars Sæter: Medarbeidere i Guds verksted, Nomi Stavanger 1972