Strøm, Arne Torolf

Strøm, Arne Torolf (1901-1972)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1958-1961
Ansiennitet:
15 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Strøm, Arne Torolf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 01.10.1901 i Kristiania, Oslo
 • Død 02.04.1972
 • Sønn av postpakkmester Olav Leonard Strøm (1877-1946) og Marie Olivia Tønnesen (1877-1941)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Akershus, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 5 for Akershus, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 6 for Akershus, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 6 for Akershus, 1958 - 1961, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Visesekretær, Odelstinget, 10.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Varapresident, Odelstinget, 17.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Varapresident, Odelstinget, 16.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Visepresident, Lagtinget, 18.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Post-, telegraf- og kystfartskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Sekretær, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.01.1950 - 16.01.1952
  Sekretær, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.01.1950 - 16.01.1952
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 16.01.1952 - 10.01.1954
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 16.01.1952 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Samferdselskomiteen, 22.01.1954 - 05.10.1956
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1954 - 10.01.1958
  Nestformann, Samferdselskomiteen, 05.10.1956 - 10.01.1958

  1958-61

  Nestformann, Samferdselskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1952 - 1953

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1954 - 1955
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1957 -

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1959
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 04.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1958 - 08.05.1958
  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.05.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1918
 • Telegrafkurs 1919
 • Telegrafskole 1922
 • Teknisk radiokurs 1934
 • Studiereise i USA 1951

Yrke

 • Telegrafekspeditør Oslo 1919-1931
 • Redaktør "Telegrafbladet" 1930-1946
 • Telegraffullmektig Lillestrøm 1931-1948
 • Avdelingssjef i Lillestrøm 1948-1960
 • Medlem redaksjonsutvalget i "Verk og Virke" 1951-1971
 • Distriktssjef Østfold telegrafdistrikt 1960-1971

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Satt i fangeleirer i Norge og Tyskland 1943-1945

Verv

Offentlige verv

 • Formann Komiteen for å tilrettelegge arbeidet med en interkommunal høyere skole på Lillestrøm 1937-1938
 • Formann Forsorgsstyret, Lillestrøm 1939
 • Formann Komiteen for å utrede spørsmålet om innføring av håndverkslover på Lillestrøm 1939
 • Formann Ingeniørutvalget, Lillestrøm 1947-1955
 • Formann Styret for Norges Postsparebank 1949-1972
 • Medlem Budsjett- og regnskapsutvalg av 1949 fra 1949
 • Medlem Post- og telegrafkommisjonen vedrørende post- og telegrafverkets organisasjon fra 1955
 • Medlem Byggekomiteen for Lillestrøm Bad 1956-1959
 • Medlem Styret for Vannverket 1956-1959
 • Domsmann 1960-1972
 • Medlem Skolestyret, Skedsmo 1963-1967
 • Formann Bilavgiftsutvalget 1964-1965
 • Medlem Representantskapet for Gjermå Interkommunale Vannverk A/S 1964-1971

Tillitsverv i partier

 • Formann Norges sosialdemokratiske ungdomsforbund 1926-1927
 • Nestformann AUF 1927-1931
 • Sekretær Lillestrøm Arbeiderparti 1938-1945
 • Formann Lillestrøm AUF 1940-1945
 • Formann Lillestrøm Arbeiderparti 1945-1948
 • Formann Akershus Arbeiderparti 1961-1966
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1963-1967

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Telegrafmennenes landsforbund 1927-1972
 • Formann Telegrafmennenes landsforbund 1945-1959
 • Medlem Hovedstyret i Norsk Telegraf- og Telefonforbund 1946-1955

Andre administrative verv

 • Formann Bladstyret for Akershus arbeiderblad (arbeiderpresse) 1940-1960
 • Varamedlem Styret for A-pressen AS 1971