Tjersland, Arne

Tjersland, Arne (1924-2005)

Parti:
Det Nye Folkepartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vest-Agder 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 48 dager

Gå til bildegalleri

Tjersland, Arne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 13.02.1924
  • Død 16.04.2005

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 3 for Vest-Agder, 1965 - 1969, V.
  • Vararepresentant nr 2 for Vest-Agder, 1969 - 1973, V. (01.10.1969 - 08.12.1972)
  • Vararepresentant nr 2 for Vest-Agder, 1969 - 1973, DNF. (09.12.1972 - 30.09.1973)
  • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1977 - 1981, DNF.