Tjersland, Arne

Tjersland, Arne (1924-2005)

Parti:
Det Nye Folkepartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vest-Agder 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 48 dager

Gå til bildegalleri

Tjersland, Arne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter