Weiberg-Aurdal, Arnold

Weiberg-Aurdal, Arnold (1925-2016)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1981-1985
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Weiberg-Aurdal, Arnold har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.06.1925 i Ålesund, Møre og Romsdal
 • Død 03.02.2016
 • Sønn av privatpraktiserende lege Bastian M. Weiberg-Aurdal (1891-1973) og sykesøster og husmor Elise Ringdal (1892-1959)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Møre og Romsdal, 1969 - 1973, Sp.
 • Representant nr 8 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, Sp.
 • Representant nr 5 for Møre og Romsdal, 1977 - 1981, Sp.
 • Representant nr 6 for Møre og Romsdal, 1981 - 1985, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Samferdselskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Valgkomiteen, 07.11.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Formann, Samferdselskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Sekretær, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Formann, Samferdselskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1973-77

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 07.12.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Protokollkomiteen av 1977, 10.11.1977 - 01.02.1979
  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 14.12.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1970 - 1971

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1973 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1976 -

  1977-81

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1979 -

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1981 - 30.09.1982
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985
  Delegat, FNs generalforsamling, 1982 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1983 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1984 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1969-73

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 17.03.1971 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1973 - 01.10.1976
  Vara innpisker, Senterpartiet, 01.10.1973 - 01.10.1976

  1981-85

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1944
 • Landbruksskoleeksamen 1945
 • Befalsskolen for Infanteriet 1947
 • Eksamen ved jordbrukslinja, Norges landbrukshøyskole 1953

Yrke

 • Bonde på garden Velle i Sykkylven 1953-1990
 • Herredsagronom Stranda 1954-1962
 • Vernepliktig løytnant 1958-1980
 • Herredsagronom Sykkylven 1962-1982

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Gullmedalje, Holmenkollstafetten 1947
 • Autoriserte trafikkskolers Landsforbunds diplom og hedersmerke i gull 1980
 • Møre og Romsdal Senterkvinners hedersmerke 1983
 • Sp's hedersmerke 1987
 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1992
 • Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner i Brigade 481 (Tysklandsbrigaden) 2002
 • H.M. Kongens Fortjenstmedalje i gull 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sykkylven Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963, 1969-1971, 1987-1990
 • Ordfører Sykkylven Kommunestyre 1963-1967, 1967-1969, 1990-1991

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1963-1965
 • Medlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1965-1967
 • Medlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem en rekke kommunale nemnder 1956-1969 (Byggenemnda, Bygningsrådet m.m)
 • Medlem en rekke fylkeskommunale nemnder 1964-1971
 • Medlem Skoleutvalget for Borgund yrkesskole 1964-1975
 • Medlem Representantskapet for Tussa Kraft 1967-1971
 • Medlem Interimutvalget for distriktshøgskolen 1968-1969
 • Lekdommer Jordskifteretten 1976-2000
 • Lekdommer Herreds- og byretten, Ålesund 1976-1992
 • Medlem Styret for Televerket 1985-1993
 • Medlem Lagmannsretten, Molde og Ålesund 1992-2000

Tillitsverv i partier

 • Formann Sykkylven Sp 1962-1963

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Sykkylven bondelag 1959-1960
 • Storfedommer Møre og Romsdal 1961-1971
 • Medlem Representantskapen for Norske Rødt Fe (NRF) 1961-1964
 • Medlem Styret for Landslaget for storfeavl 1961-1964
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal mjølkesentral 1962-1964
 • Formann Landsrådet for fjøskontroll 1969-1972

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Privatbanken A/S, Sykkylven 1960-1975
 • Medlem Styret for Stranda og Sykkylven Billag A/S 1963-1973
 • Formann Styret for Stranda og Sykkylven Billag A/S 1973-1990
 • Formann A/S Bygdetrykk, Molde 1974-1989
 • Formann Styret for Sunmørsbanken, Sykkylven 1975-1980
 • Medlem Styret for Sunmørsbanken, Sykkylven 1980-1990
 • Medlem Representantskapet for Lefac A/S 1986-1990
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i TBK A/S 1988-1990

Litteratur

 • Weiberg-Aurdal, Arnold (red.): Stranda og Sykkylven Billag A/S - 50 år Jubileumsskrift, 1988
 • Weiberg-Aurdal, Arnold (red.): Tysklandsbrigadane - slik vi hugsar dei, 1994
 • Weiberg-Aurdal, Arnold: Ivar Aasen - målgranskar og folkeven; i Årbok for Sykkylven, 2001