Øien, Arne

Øien, Arne (1928-1998)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Øien, Arne har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.12.1928 i Oslo, Oslo
 • Død 05.10.1998
 • Sønn av former Oskar Hjalmar Øien (1897-1971) og hjemmeværende husmor Ester Mathilde Engen (1904-1992)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Statsministerens kontor, 04.02.1981 - 14.10.1981
  Statsråd, Olje- og energidepartementet, 09.05.1986 - 16.10.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1947
 • Cand.oecon. 1954
 • Rockefeller stipend 1957-1958

Yrke

 • Byråsjef Statistisk sentralbyrå 1955-1966
 • Forsker Statistisk sentralbyrå 1966-1968
 • Økonomisk rådgiver for provinsregjeringen i Øst-Pakistan 1966-1967
 • Konstituert avdelingsdirektør Statistisk sentralbyrå 1969-1970
 • Ekspedisjonssjef Finansdepartementet 1971-1978
 • Økonomisk rådgiver Finansdepartementet 1978-1980
 • Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå 1980-1981
 • Administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå 1981-1990
 • Finansråd i Finans- og tolldepartementet 1990-1995
 • Konsulent i Stradec 1996-1998

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Riksskattestyret 1962-1966
 • Medlem Kredittpolitisk samarbeidskomite 1971-1977
 • Formann Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet 1971-1977
 • Medlem Utvalget for Eksportfremmende tiltak 1980
 • Medlem Forhandlingsutvalg for nye industritiltak, 1980
 • Medlem Styret for A/S Låneinstituttet for skipsbyggeriene, 1980
 • Medlem Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid, 1980
 • Nestleder Styret for Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning 1982-1986
 • Nestleder Styret for INAS (Institutt for sosialforskning), 1982-1985
 • Leder Petroleumsprisrådet 1984-1986
 • Formann Det tekniske beregningsutvalg 1985-1986
 • Leder Styret for INAS (Institutt for sosialforskning), 1986
 • Leder Styret for Oslo Sporveier 1996
 • Nestleder Styret for Oslo Sporveier 1997-1998

Tillitsverv i partier

 • Medlem DNAs økonomisk-politiske utvalg 1981-1986

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Arbeiderbladet 1981-1986