Elvik, Åsa

Elvik, Åsa (1979-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Nordland 2005-2009
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 12.01.1979 i Bø, Nordland
 • Datter av lærer Arve Elvik (1949-) og lærer Anne-Marie Vik (1951-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Nordland, 2001 - 2005, SV.
 • Representant nr 4 for Nordland, 2005 - 2009, SV.

Vararepresentasjoner

 • Statssekretær13.03.2009-30.09.2009, Geir-Ketil Hansen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Næringskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 13.03.2009
  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 19.10.2005 - 05.10.2006
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 05.10.2006 - 13.03.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.2001 - 30.09.2003

  2005-2009

  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 17.10.2005 - 21.09.2006

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Kunnskapsdepartementet, 13.03.2009 - 20.10.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bø ungdomsskole 1991-1994
 • Sortland videregående skole 1994-1997
 • Pedagogikk grunnfag, UiT 2000
 • Psykologi I, UiT 2000
 • Sosialantropologi grunnfag, UiT 2001

Yrke

 • Assistent ved Bø bo- og behandlingssenter 1997-1998 (sommerjobb)
 • Lærer ved Sortland videregående skole, avd. Bø 1997-1998
 • Kjøkkenassistent ved SSP Tromsø lufthavn 1999 (sommerjobb)
 • Assistent ved åpen omsorg i Bø kommune 2000 (sommerjobb)

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1999-2001

Offentlige verv

 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Nordland 1999-2001
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene fra 2006

Tillitsverv i partier

 • Kasserer Nordland Sosialistisk Ungdom 1996-1997
 • Medlem Fylkesstyret Nordland SV 1996-1998, 2000-2001
 • Leder Nordland Sosialistisk Ungdom 1997-1998
 • Medlem Landsstyret Sosialistisk Ungdom 1997-1999
 • Fylkessekretær Troms SV 1998-1999
 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis sentralstyre fra 2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Tromsø Ungdom mot EU 1999-2000

Litteratur

 • Det var da det begynte, Orkana Sortland 1998
 • Inni meg er det mange rom, Vesterålen regionråd Sortland 2000