Michaelsen, Åse

Michaelsen, Åse (1960-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 2013-2017
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 04.06.1960 i Mandal, Vest-Agder
 • Datter av kjøpmann Rolf Michaelsen (1926-1980) og husmor, butikkmedarbeider Ågot Ingvaldsen (1934-2015)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 2005 - 2009, FrP.
 • Representant nr 1 for Vest-Agder, 2009 - 2013, FrP.
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 2013 - 2017, FrP.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2005-2009

  Visesekretær, Lagtinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Justiskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2009-2013

  Medlem, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2008 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2014
  Nestleder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 13.10.2015
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 13.10.2015 - 05.01.2016
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 06.01.2016 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 05.10.2005 - 30.09.2009

  2013-2017

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Helse- og omsorgsdepartementet, 17.01.2018 - 03.05.2019

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Furulunden barneskole 1967-1973
 • Blomdalen ungdomsskole 1973-1976
 • Mandal gymnas, (samfunn/økonomi) 1976-1979
 • Grunnfag engelsk, Kristiansand lærerhøgskole, UiA 1980-1981
 • Treningsinstruktør, Herne Tyskland 1982-1984
 • Ledelse og ressurseffektivisering, UiA 2008-2009 (privatist)

Yrke

 • Arkitekt praksis, Datteln, Tyskland 1981-1982
 • Handling co-ordinator i SAS, Düsseldorf 1984-1990
 • Handling co-ordinator i SAS, Kristiansand 1990-2000
 • Handling co-ordinator i SAS, Gardermoen fra 2000
 • Innehaver og drift av bensinstasjon 2005-2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Mandal Formannskap 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011

Offentlige verv

 • Medlem Lagmannsretten, Mandal 1995-2007
 • Medlem Fylkesnemnda for sosiale saker, Vest-Agder 2003-2005
 • Medlem Tingretten, Mandal 2003-2007
 • Nestleder Styret for Halse Eiendom A/S 2004-2005
 • Medlem Styret for Halse Eiendom A/S fra 2007

Tillitsverv i partier

 • Gruppeleder Mandal FrP 1995-2003
 • Medlem FrPs sentralstyre 1998-2005
 • Leder FrPs økonomi- og næringsutvalg 1999-2002
 • Medlem FrPs programutvalg 2001-2002
 • Leder FrPs kvinnepolitiske utvalg 2012-2013