Fagernes, Astrid

Fagernes, Astrid (1933-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 296 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 31.10.1933 i Ålesund, Møre og Romsdal
 • Datter av sorenskriver Rolf Benjamin Wegner (1898-1986) og husmor Aslaug Ellen Bakke (1907-2005)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Akershus, 1977 - 1981, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1981 - 1985, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1985 - 1989, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Skien Latinskole 1947-1949
 • Halden høyere offentlige almenskole, språklinje 1952
 • Asbjørnsens handelsskole, Halden 1952-1953
 • Norges kommunal- og sosialhøyskole, sosiallinjen 1956-1958

Yrke

 • Sekretær Halden sykehus 1953-1956
 • Kurator Ullevål sykehus 1958-1960
 • Hjemmearbeidende husmor fra 1960

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Akershus 1987-1991

Offentlige verv

 • Medlem Daghjemstyret, Asker 1971-1975
 • Medlem Barnehagenemnda, Asker 1975-1979
 • Medlem Menighetsrådet, Asker 1975-1979
 • Medlem Skolestyret, Asker 1975-1976
 • Viseformann Skolestyret, Asker 1976-1979
 • Medlem Fylkesskolestyret, Akershus 1979-1983
 • Formann Programrådet for Østlandssendingen 1979-1991
 • Medlem Styret for Askertun menighetssenter, Asker 1979-1987 (kommunens representant)
 • Viseformann Sosialstyret, Asker 1979-1983
 • Formann Samordningsrådet for funksjonshemmede, Asker 1979-1983
 • Medlem og leder Skoleutvalget ved Asker Videregående skole 1980-1991 (leder en del av tiden)
 • Formann Årskomiteen for Funksjonshemmedes år, Asker 1981
 • Formann Årskomiteen for Funksjonshemmedes år, Akershus 1981
 • Formann Fylkesrådet for funksjonshemmede, Akershus 1982-1991
 • Formann Fylkesskolestyret, Akershus 1983-1987
 • Medlem Tilsynsrådet for Ila landsfengsel og sikringsanstalt 1984-1990
 • Nestleder Statens råd for funksjonshemmede 1986-1999
 • Medlem Plan- og økonomiutvalget, Akershus 1987-1991
 • Medlem Fylkesskolestyret, Akershus 1987-1991
 • Leder Den nasjonale komiteen for Rehabilitation International 1989-1997
 • Nestleder Styret for Kjelle videregående skole 1991-1992
 • Leder Skoleutvalget ved Nesbru videregående skole 1991-1999
 • Leder Skoleutvalget ved Stabekk videregående skole 1991-1995
 • Medlem Sektorstyre for hørsel 1996-2003 (Utdanningsdepartementet, statlig spesialpedagogisk støttesystem, sektor hørsel)
 • Medlem Skoleutvalget ved Rud videregående skole 1999-2003
 • Leder Driftstyret for Sandaker videregående skole, Oslo 1999-2003
 • Leder Råd for funksjonshemmede, Asker 1999-2003
 • Leder Fordelingsnemnd - tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner fra 2002 (Sosial- og helsedepartementet)

Tillitsverv i partier

 • Studieleder Asker Høyre 1975-1977
 • Medlem Styret i Akershus Høyres studieorganisasjon 1975-1980
 • Viseformann Asker Høyre 1977-1979

Tillitsverv i organisasjoner

 • Flokkleder 4.-5. Halden KFUM, ulveflokk 1953-1956
 • Nestleder og leder Asker lag av Norges Kvinne- og Familieforbund 1966-1973
 • Flokkleder 1. Asker KFUM, 2. ulveflokk 1972-1976
 • Medlem Ekteskapsutvalget i Norges Kvinne- og Familieforbund 1972-1979
 • Leder Askergruppen av Norges Kvinne- og Familieforbund 1974-1976
 • Medlem Sentralstyret i Norges Kvinne- og familieforbund 1975-1977
 • Gruppeleder 2. Asker KFUM speidergruppe 1976-1977
 • Nestleder Norges Kvinne- og Familieforbund 1979-1981
 • Medlem Skatte- og trygdeutvalget i Kvinne- og Familieforbundet 1980-1981
 • Medlem Styret i Nordens Husmorforbund 1982-1989
 • Medlem Landsstyret i Kirkens familierådgivning 1983-1987
 • Medlem Landstinget for Norske Kommuners Sentralforbund 1988-1991
 • Medlem Sentral valgkomite i Norges Kvinne- og Familieforbund 1990-1993
 • Leder Familieutvalget i Norges Kvinne- og Familieforbund 1993-1994
 • Medlem/nestleder Pensjonistuniversitets styre fra 2002 Asker

Andre administrative verv

 • Medlem Familierådgivningskontoret for Asker og Bærum 1979-1987