Fadum, Aslaug

Fadum, Aslaug (1925-2016)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Fadum, Aslaug har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.08.1925 i Sem, Vestfold
 • Død 13.11.2016
 • Datter av maskinsjef Olgar Olsen (1897-1939) og husmor Lilly Larsen (1900-1985)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Vestfold, 1973 - 1977, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Sekretær, Sosialkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskoleeksamen 1942

Yrke

 • Hushjelp 1940-1943
 • Pakkerske 1943-1948
 • Husmor og bonde 1948-1992
 • Studieinstruktør i Bygdefolkets Studieforbund i Vestfold 1978-1993

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Sp's hederstegn 1984
 • Gjensidiges hederstegn i gull 1996
 • Æresmedlem Sem Bondekvinnelag 1997 (med Diplom)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sem Formannskap 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesutvalg, Vestfold 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Sem 1967-1971
 • Varamedlem Sykehusnemnda, Vestfold 1970-1973
 • Varamedlem Fylkesskolestyret for fagskoler i husstell 1970-1973
 • Medlem Styret for Fossnes sentralhjem 1971-1973
 • Medlem Styret for Vestfold fylkesmuseum 1971-1973
 • Medlem Sem menighetsråd 1971-1975 (representant for formannskapet)
 • Medlem A/S Vinmonopolets råd 1974-1977
 • Varamedlem Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1977-1980
 • Formann Forbruker- og heimstellutvalget, Vestfold 1978-1980
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Vestfold 1979-1983
 • Medlem Styret for Vestfold Studiesamnemnd 1981-1998
 • Medlem Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1982-1988
 • Medlem Bedriftsrådet ved Norsk Olje A/S 1982-1985
 • Medlem Felleskursutvalget, Vestfold 1987-1991
 • Lekdommer Herreds- og byretten, Tønsberg 1988-1997
 • Medlem Kirkens fellesråd, Sem 1989-1993
 • Formann Sem menighetsråd 1989-1993
 • Medlem Styret for Vestfold eldreråd 1992-1996
 • Medlem Samarbeidsforum ved nedre Gausen Kompetansesenter 1993-2000
 • Formann Sem Kirke 900 år jubileumskomité 1995-1999
 • Formann Sem Diakonal, Sem fra 1996

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Sem Sp 1965-1969
 • Medlem Styret for Vestfold Sp 1969-1983
 • Gruppefører Sp's gruppe, Sem kommunestyre 1971-1975
 • Formann Sp's Studieforbund 1979-1983
 • Medlem Sp's sentralstyre 1979-1983
 • Politisk nestformann Vestfold Sp 1979-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestformann Sem Bondekvinnelag 1959-1960
 • Formann Sem Bondekvinnelag 1961-1969
 • Medlem Styret i Vestfold Bondekvinnelag 1963-1969
 • Medlem Styret i Vestfold Bygdeungdomslag 1966-1971
 • Nestformann Vestfold Bondekvinnelag 1969-1971
 • Formann Vestfold Bondekvinnelag 1971-1973
 • Medlem Styret i Vestfold Bondelag 1971-1973
 • Medlem Styret i Norske Kvinners Nasjonalråd 1979-1981

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Gjensidige Liv 1977-1983
 • Medlem Kontrollkomiteen i Den norske Creditbank 1978-1990
 • Medlem Representantskapet for Den norske Creditbank 1978-1990
 • Varamedlem Styret for Gjensidige Skadegruppen 1983-1987
 • Viseordfører Representantskapet for Gjensidige Liv 1983-1990
 • Medlem Representantskapet for Gjensidige Skadegruppen 1987-1990
 • Medlem Regionrådet for Gjensidige i Vestfold 1990-1997
 • Medlem Valgkomiteen i Gjensidige 1990-1997
 • Medlem Kontrollkomiteen i Gjensidige 1990-2000
 • Medlem Representantskapet for Gjensidige Liv 1990-1997

Litteratur

 • Senterveien, Vestfold 1996
 • Fadum, Aslaug: Festskrift til Sem Kirkes 900 års jubileum, 1999