Fadum, Aslaug

Fadum, Aslaug (1925-2016)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Fadum, Aslaug har avgått ved døden.

Finn informasjon etter