Fjeld, Asbjørn Reidar

Fjeld, Asbjørn Reidar (1923-2001)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 33 dager

Gå til bildegalleri

Fjeld, Asbjørn Reidar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter