Fredriksen, Aslaug

Fredriksen, Aslaug (1918-2000)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1981-1985
Ansiennitet:
8 år, 14 dager

Gå til bildegalleri

Fredriksen, Aslaug har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.11.1918 i Vestnes, Møre og Romsdal
 • Død 03.02.2000
 • Datter av hagebrukslærer Finn Helt Anfindsen (1888-1948) og Astrid Legernes (1896-1949)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1973 - 1977, KrF.
 • Representant nr 10 for Møre og Romsdal, 1977 - 1981, KrF.
 • Representant nr 7 for Møre og Romsdal, 1981 - 1985, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 01.10.1983
  Varamedlem, Valgkomiteen, 14.06.1983 - 30.09.1985
  Sekretær, Sosialkomiteen, 01.10.1983 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1980 -

  1981-85

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1981 - 08.06.1983
  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 08.06.1983 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Romsdals fylkesskule 1934-1935
 • Middelskoleeksamen (privatist) 1936
 • Vevkurs og husmorskole 1937
 • Bibelskole 1939
 • Handelsskole 1958-1959

Yrke

 • Vikariert som lensmannsbetjent og lærer
 • Husmor

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sunndal Kommunestyre 1967-1971, 1975-1977
 • Medlem Sunndal Formannskap 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1975-1977

Offentlige verv

 • Medlem Sunndal menighetsråd 1958-1962
 • Medlem Sunndal menighetsråd 1966-1970
 • Medlem Helserådet, Sunndal 1968-1975
 • Nestformann Styret for Sunndal Helsetun 1970-1977
 • Medlem Byggekomiteen for Sunndal videregående skole 1972-1974
 • Formann kommunalt oppnevnt utsmykningsutvalg 1973-1977
 • Medlem Fylkesskolestyret, Møre og Romsdal 1976-1977
 • Medlem Skoleutvalget ved Sunndal videregående skole 1976-1986
 • Medlem Hovedstyret for Folketrygdfondet 1984-1987
 • Medlem Sunndal menighetsråd fra 1985
 • Nestformann Hovedstyret for Folketrygdfondet 1988-1990
 • Medlem Prestegårdstilsynet (en årrekke)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Kristelig Folkeparti 1971-1973
 • Medlem Styret for Sunndal Kristelig Folkeparti 1972-1974
 • Formann KrFs U-hjelpsutvalg 1977-1982
 • Medlem Kristelig Folkepartis fiskeripolitiske utvalg 1979-1981
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre
 • Medlem Styret for Kristelig Folkepartis Kvinner

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kasserer Hov fellesforening for Det norske misjonsselskap 1951-1963
 • Medlem Det norske misjonsselskaps kretsstyre for Møre og Romsdal 1961-1964
 • Formann Hov fellesforening for Det norske misjonsselskap 1964-1970
 • Medlem Det norske misjonsselskaps kretsstyre for Møre og Romsdal 1967-1970
 • Formann Hov fellesforening for Det norske misjonsselskap 1972-1974
 • Medlem Det norske misjonsselskaps kretsstyre for Møre og Romsdal 1972-1975
 • Medlem Det norske misjonsselskaps kretsstyre for Møre og Romsdal fra 1987
 • Diverse tillitsverv Kristelige og sosiale organisasjoner

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Forretningsbanken A/S, Trondheim 1975-1977
 • Medlem Styret for A/S Fiskekreditt fra 1984
 • Leder Sunndal frivillighetssentral 1996-1998
 • Medlem Sunndal Eldreråd 1980- og 90-tallet
 • Leder Sunndal Eldreråd