Gjertsen, Astrid

Gjertsen, Astrid (1928-2020)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 1985-1989
Ansiennitet:
17 år, 328 dager

Gå til bildegalleri

Gjertsen, Astrid har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.09.1928 i Tyrsted, Horsens, Danmark
 • Død 17.06.2020
 • Datter av gårdbruker Senius Spaabæk (1886-1948) og hjemmeværende husmor Helga Mogensen (1890-1958)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 3 for Aust-Agder, 1973 - 1977, H.
 • Representant nr 3 for Aust-Agder, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 1985 - 1989, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 14.10.1981-30.09.1985, Tore A. Liltved møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1985-18.04.1986, Tore A. Liltved møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Sekretær, Samferdselskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1985-89

  Medlem, Sosialkomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1977-81

  Medlem, Protokollkomiteen av 1977, 10.11.1977 - 01.02.1979

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1974 -

  1977-81

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1978 - 1981

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 14.10.1981 - 18.04.1986

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1944
 • Gymnas Horsens 1944-1946

Yrke

 • Husmor (hele det voksne liv)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tvedestrand Formannskap 1967-1971, 1971-1975

Offentlige verv

 • Formann Lønns- og administrasjonsutvalget, Tvedestrand 1967-1975
 • Formann Byggekomiteen for Tvedestrand sykehjem 1969-1974
 • Formann Sykehusnemnda, Aust-Agder 1970-1975
 • Formann styret for fylkets sentralsykehus 1971-1975
 • Medlem Utvalget av 1971 for å vurdere reklamens samfunnsmessige betydning fra 1971
 • Medlem Sentralsykehusets plankomite 1971-1975
 • Medlem Økonomi- og programutvalget under Landsdelskomiteen for Agder 1972-1973
 • Varamedlem Prisrådet 1972-1981
 • Medlem Forbrukerrådet 1973-1979
 • Medlem Varefakta-komiteen 1974-1981
 • Leder Styret for Tvedestrand sykehjem 1974-1977
 • Nestformann Bransjerådet for kjøttbransjen 1974-1981
 • Medlem Statens oljevernråd 1975-1981
 • Varamedlem Statens sykehusråd 1975-1977
 • Medlem Statens fagråd for helsevesenet 1977-1981
 • Medlem Utvalget av 1977 til å utrede og vurdere strukturelle og økonomiske problemer i Oslo og Bergen 1977-1979
 • Medlem Oljevernrådet 1980-1982
 • Medlem Forsvarsrådet 1985-1986

Tillitsverv i partier

 • Medlem Høyrekvinners landsstyre 1969-1972
 • Formann Tvedestrand Høyrekvinner 1969-1973
 • Medlem Høyres programkomité 1972-1973, 1976-1977
 • Formann Tvedestrand Høyre 1972-1975
 • Medlem Høyres sentralstyre 1976-1986
 • 2. viseformann Høyre 1978-1982
 • Formann Valgkomiteen 1983-1985

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Norges husmorforbunds landsstyre 1968-1974
 • Kretsleder Aust-Agder krets av Norges husmorforbund 1968-1974
 • Medlem Styret for FN-sambandet for Sørlandet 1969-1974
 • Medlem Norske kommuners sentralforbunds sykehusutvalg 1971-1979
 • Ordfører 4-H rådet for Aust-Agder 1972-1974