Granheim, Asbjørn

Granheim, Asbjørn (1906-1977)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1969-1973
Ansiennitet:
4 år, 45 dager

Gå til bildegalleri

Granheim, Asbjørn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter