Heiberg, Astrid Nøklebye

Heiberg, Astrid Nøklebye (1936-2020)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 2017-2021
Ansiennitet:
6 år, 93 dager

Gå til bildegalleri

Heiberg, Astrid Nøklebye har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 14.04.1936 i Oslo, Oslo
 • Død 02.04.2020
 • Datter av teknisk direktør Andreas Nøklebye (1906-1974) og husmor Else Holt (1907-1991)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Oslo, 1985 - 1989, H.
 • Vararepresentant nr 4 for Oslo, 2013 - 2017, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 2017 - 2021, H.

Vararepresentasjoner

 • Statssekretær01.10.1985-10.10.1985, Sveinung Lunde møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 18.04.1986-09.05.1986, Sveinung Lunde møtte som representant.
 • Møtte fast som representant 17.01.2018-02.04.2020 for Nikolai Astrup.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1985 - 18.04.1986
  Medlem, Finanskomiteen, 15.05.1986 - 21.10.1987
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 21.10.1987 - 30.09.1989

  2017-2021

  Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 08.02.2018 - 02.04.2020

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 19.09.1989 - 30.09.1989

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Sosialdepartementet, 14.10.1981 - 10.10.1985
  Statsråd, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 18.04.1986 - 09.05.1986
  Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet, 16.10.2013 - 15.04.2016

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student latinlinjen 1954
 • Student reallinjen 1956
 • Cand.med., Oslo 1962
 • Spesialist i psykiatri 1969
 • Dr.med. 1980

Yrke

 • Turnuskandidat Halden sykehus og Vågsøy legedistrikt 1962-1963
 • Assistentlege og reservelege Fredrikstad 1964-1968
 • Reservelege, assisterende overlege, universitetslektor og dosent Universitetets psykiatriske klinikk og institutt, Oslo 1969-1981
 • Professor 1 1985-2006
 • Konsulent i UD i fredsprosess for Sri Lanka 2003-2004
 • Professor emeritus fra 2006

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Honary member of American College of Psychiatry 1999
 • Honary doctor, University of Ulanbaataar, Mongolia 1999
 • Æresmedlem Norges Røde Kors 2001
 • Hederssenior Seniorsaken 2007
 • Æresmedlem Norsk Psykiatrisk Forening 2011
 • Tora Mostrastong-prisen 2011
 • Henry Dunant Medaljen 2015

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1991-1995 (Oslo Høyres ordførerkandidat i 1991)

Offentlige verv

 • Medlem Det medisinske fakultets råd og styre 1976-1978
 • Medlem Likestillingsrådet ved Oslo Universitet 1977-1981
 • Medlem råd og arbeidsutvalg for medisin innen NAVF 1979-1981
 • Medlem Styret for Norsk Gerontologisk Institutt 1979-1981
 • Medlem Styret for Statens institutt for alkoholforskning 1979-1981
 • Medlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1980-1981
 • Varamedlem Styret for arbeidsforskningsinstituttene 1980-1981
 • Medlem Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge 1981-1984
 • Medlem Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 1981-1982
 • Medlem Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord 1982-1984
 • Varamedlem Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd 1982
 • Medlem Europarådets komité som undersøker fangenes soningsforhold (CPT) 1989-1993
 • Observatør Valg i Zambia 1991
 • Observatør Valg i Georgia 1991
 • Medlem Rikshospitalets styre fra 1995
 • Medlem Fellesstyret for Nytt Rikshospital fra 1995
 • Leder Statens seniorråd 2002-2006
 • Leder Nidarosdomes restaureringsarbeider 2003-2007
 • Leder Styret for norsk institutt for kulturminneforskning 2003-2007
 • Medlem Styret i Helse Øst 2003-2006
 • Leder Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 2004-2008
 • Medlem Uførepensjonsutvalget 2005-2007
 • Nestleder Senter for medisinsk etikk fra 2006
 • Leder Institutt for psykoterapi 2007-2010

Tillitsverv i partier

 • Leder Høyrekvinners Landsforbund 1985-1989
 • 1. nestleder Høyre 1990-1991

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsverv Norsk Psykiatrisk Forening 1969-1981
 • President Norges Røde Kors 1993-1999
 • President Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger 1997-2001
 • Ærespresident Norges Røde Kors 1999
 • Leder Styret for Oslo Byes Vel 2010-2012

Andre administrative verv

 • Medlem Lisl og Leo Eitingers fond/Universitetet i Oslo's humanitære fond 1990-2007
 • Leder Styret for Tanum Bokhandel 1994-2004

Litteratur

 • Rosenberg, Brita og Astrid Nøklebye Heiberg: Så mye ensomhet : skjebner, kriser, muligheter, Cappelen Oslo 1991
 • Larsen, Øivind: Makt og forakt : om holdninger til politikere : festskrift til Astrid Nøklebye Heiberg, Universitetsforlaget Oslo 1996
 • Heiberg, Astrid Nøklebye: Det dyrebare håpet. Fortalt til Mona Levin, Damm Oslo 2001
 • Heiberg, Astrid Nøklebye: Endring og undring : jakten på alderdommen, Cappelen Oslo 2007