Holm, Asbjørn Antoni

Holm, Asbjørn Antoni (1921-2001)

Parti:
Sosialistisk Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1965-1969
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Holm, Asbjørn Antoni har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.04.1921 i Langenes, Nordland
 • Død 04.02.2001
 • Sønn av fisker Olav Holm (1886-1964) og Elise Rinnan (1886-1974)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Nordland, 1961 - 1965, SF.
 • Representant nr 8 for Nordland, 1965 - 1969, SF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Industrikomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fiskerfagskole 1944-1945
 • Handelsskole 1953

Yrke

 • Fisker 1937-1941
 • Sjømann i kystfart 1941-1945
 • Styrmann på redningsskøyte 1947-1953

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i sølv 1988

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Øksnes Kommunestyre 1963-1967

Offentlige verv

 • Formann Husleienemnda, Langenes 1955-1963

Tillitsverv i partier

 • Medlem Sosialistisk Folkepartis landsstyre 1965-1968

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Ungdomslaget Nybrott 1939-1944
 • Distriktssekretær Redningsselskapet 1953-1955
 • Distriktssekretær Redningsselskapet 1957-1961
 • Distriktssekretær Redningsselskapet 1970-1972
 • Sjefsekretær Redningsselskapet 1972-1979
 • Sekretær Redningsselskapet 1980-1983
 • Medlem Sentralstyret i Redningsselskapet 1981-1986
 • Landssekretær Redningsselskapet 1983-1989