Kristoffersen, Asmund

Kristoffersen, Asmund (1944-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 2005-2009
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 05.11.1944 i Flakstad, Nordland
 • Sønn av fisker/småbruker Hjalmar Myrland og husmor Bergljot Håkonsen

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Møre og Romsdal, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 4 for Møre og Romsdal, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 2 for Møre og Romsdal, 2005 - 2009, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2001-2005

  2. varapresident, Odelstinget, 09.10.2001 - 30.09.2002
  2. varapresident, Odelstinget, 01.10.2002 - 30.09.2003
  2. varapresident, Odelstinget, 01.10.2003 - 30.09.2004
  2. varapresident, Odelstinget, 01.10.2004 - 30.09.2005

  2005-2009

  Sekretær, Odelstinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Leder, Fullmaktskomiteen, 01.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Sosialkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1995 -

  1997-2001

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Innpisker, Arbeiderpartiet, 19.10.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bodø offentlige lærerskole 1966
 • Handelsskole Garden, Oslo 1967
 • Kroppsøving grunnfag, Levanger 1971
 • Nordisk grunnfag, Tromsø 1974
 • Ledelse og organisasjonsutvikling, Volda 1989

Yrke

 • Lærer Sørvågen barne- og ungdomsskole 1967-1968
 • Rådgiver Sørvågen barne- og ungdomsskole 1968-1969
 • Undervisningsinspektør Sørvågen barne- og ungdomsskole 1969-1970
 • Rektor Sørvågen barne- og ungdomsskole 1971-1975
 • Rektor Tingvoll barne- og ungdomsskole 1975-1987
 • Skolesjef Tingvoll kommune 1987-1988
 • Rektor Tingvoll barne- og ungdomsskole 1988-1989
 • Skolesjef Tingvoll kommune 1989-1993 (permisjon fra 1993)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tingvoll Formannskap 1979-1983
 • Medlem Tingvoll Kommunestyre 1983-1987, 1987-1991

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1987-1991
 • Medlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1991-1993

Offentlige verv

 • Medlem Kulturutvalget 1983-1991
 • Medlem Distriktsprogramrådet for NRK Møre og Romsdal 1987-1993
 • Leder Helse- og sosialutvalget, Tingvoll 1987-1991
 • Leder Styret for Møre og Romsdal regionteater 1988-1991
 • Varamedlem Norsk kulturråd 1988-1992
 • Medlem Helse- og sosialutvalget 1991-1993
 • Varamedlem Riksvalgstyret 2009-2017
 • Medlem Styret for Helse Midt-Norge RHF 2010-2012

Tillitsverv i partier

 • Leder Moskenes Arbeiderlag 1973-1975
 • Sekretær Tingvoll A 1976-1978
 • Leder Tingvoll A 1979-1980, 1983-1985, 2000-2002
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal DNA 1981-1984
 • Nestleder Møre og Romsdal DNA fra 1985
 • Leder Møre og Romsdal DNA 1986-1988
 • Medlem Faglig-politisk utvalg Møre og Romsdal 1986-1993
 • Medlem DNAs landsstyre 1987-1988
 • Gruppeleder Møre og Romsdal fylkesting 1991-1993

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Moskenes svømmeklubb 1972-1975
 • Leder Moskenes Lærerlag 1973-1975
 • Medlem Styret i Tingvoll idrettslag 1976-1978
 • Medlem Styret i Tingvoll orienteringsklubb 1978-1981
 • Leder Friidrettsgruppen i Tingvoll idrettslag 1983-1984
 • Vararepresentant Styret for De norske teatres forening 1988-1991

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Tingvoll Industriselskap 1983-1985
 • Medlem Styret for Reset Industriselskap 1983-1985
 • Leder Styret for Molde internasjonale litteraturfestival, Bjørnsonfestivalen 1992-1993