Lillås, Asbjørn

Lillås, Asbjørn (1919-1983)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1969-1973
Ansiennitet:
12 år, 30 dager

Gå til bildegalleri

Lillås, Asbjørn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 19.04.1919 i Nøtterøy, Vestfold
 • Død 26.05.1983
 • Sønn av sjømann Nils Christian Larsen Lillås (1883-1959) og Agathe Christiane Olsen (1880-1958)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Vestfold, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Vestfold, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Vestfold, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 1 for Vestfold, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Vestfold, 1969 - 1973, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Delegat, FNs generalforsamling, 1968 -

  1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1970 - 1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs i revisjon, sosialøkonomi, skipsbygging, arbeidsstudier og organisasjon m.v.
 • Middelskole 1936
 • Handelskole 1938
 • Wilton Park stipendiat 1967

Yrke

 • Ansatt ved Kaldnes mek. verksted A/S, Tønsberg fra 1937
 • Personalsjef 1958-1961

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norges Krigsseilerforbunds merke

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nøtterøy Kommunestyre 1951-1953
 • Medlem Nøtterøy Formannskap 1953-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1975-1979

Offentlige verv

 • Formann Styret for Nøtterøy elektrisitetsverk 1959-1963
 • Formann Lønnsnemnda 1959-1963
 • Varaordfører Representantskapet for Norges Brannkasse 1968-1975
 • Varaordfører Representantskapet for Norges Brannkasse 1968-1975
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved A/S Årdal og Sunndal Verk 1974-1981
 • Medlem Rådet for Statens Fiskarbank 1976-1983
 • Medlem Bygdebok-komiteen

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Vestfold AUF 1945-1948
 • Formann Nøtterøy AUL 1948-1950
 • Formann Nøtterøy Arbeiderparti 1952-1955
 • Formann Vestfold Arbeiderparti 1958-1973

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann En Verden - Norge 1970-1972