Martinsen, Astrid Murberg

Martinsen, Astrid Murberg (1932-1991)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1981-1985
Ansiennitet:
16 år, 71 dager

Gå til bildegalleri

Martinsen, Astrid Murberg har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.05.1932 i Holmestrand, Vestfold
 • Død 11.08.1991
 • Datter av murer Ole Kristian Murberg (1897-1933) og syerske Karen Lervang (1896-1978)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Vestfold, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 6 for Vestfold, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Vestfold, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 1 for Vestfold, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 2 for Vestfold, 1981 - 1985, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  Sekretær, Odelstinget, 08.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Sekretær, Protokollkomiteen, 14.10.1969 - 03.02.1972
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 03.02.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Nestformann, Sosialkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Nestformann, Sosialkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 06.05.1981 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Nestformann, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Sekretær, Kontrollkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1973-77

  Medlem, Protokollkomiteen av 1975, 24.10.1975 - 13.01.1976

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1972

  1973-77

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1974 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1976 -

  1977-81

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1978 - 1980

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1977-81

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 03.10.1980 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1981 - 30.09.1985

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1949
 • Lærerskoleeksamen 1953
 • Genéve-skolen 1967

Yrke

 • Lærer ved Godaker skole, Holmestrand 1953-1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Holmestrand Formannskap 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Botne 1960-1962
 • Varaformann Skolestyret, Botne 1962-1964
 • Medlem Skolestyret, Holmestrand 1964-1968
 • Medlem Postrådet 1968-1973
 • Medlem Styret for Holmestrand museum 1968-1972
 • Medlem Styret for Holmestrand bolig- og byggelag 1968-1972
 • Medlem Botne menighetsråd 1968-1972 (representant for kommunen)
 • Medlem Kommisjonen av 1970 til å utrede forholdet mellom kirke og stat fra 1970
 • Medlem Representantskapet for A/S Vaksdal mølle 1972-1980
 • Medlem Samferdselsplanrådet 1972
 • Medlem Kontrollkomiteen for Vaksdal Mølle 1976-1980
 • Varamedlem Riksrevisjonen 1978-1991
 • Medlem NAVFs Råd for medisinsk forsknings etiske utvalg 1978-1985
 • Varamedlem Aldersgrenserådet 1980
 • Medlem Etterprøvingsutvalg for medisinsk-genetiske servicefunksjoner 1984-1991
 • Nestleder Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank 1985-1991
 • Medlem Kringkastingsrådet 1986-1991
 • Leder Rådet for funksjonshemmede 1986-1991

Tillitsverv i partier

 • Medlem Holmestrand Arbeiderpartis representantskap fra 1963
 • Studieleder Vestfold Arbeiderpartis kvinneutvalg 1964-1966
 • Formann Vestfold Arbeiderpartis kvinneutvalg 1966-1979, 1982-1984
 • Medlem Styret og forretningsutvalget i Vestfold Arbeiderparti 1966-1984
 • Vararepresentant Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1973-1976
 • Medlem Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1977-1983

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for finansieringsselskapet Fides A/S fra 1985