Rynning, Astri

Rynning, Astri (1915-2006)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1965-1969
Ansiennitet:
3 år, 355 dager

Gå til bildegalleri

Rynning, Astri har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.05.1915 i Sandefjord, Vestfold
 • Død 17.11.2006
 • Datter av høyesterettsadvokat Trygve Rynning (1877-1960) og hjemmeværende husmor Aagot Sverdrup (1881-1978)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1965 - 1969, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 12.10.1965-30.09.1969 for Kåre Willoch.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Justiskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1934
 • Studieopphold England 1935-1936
 • Cand.jur. 1940

Yrke

 • Sakførerfullmektig Larvik 1940-1941
 • Dommerfullmektig Solør 1943-1945
 • Sekretær Justisdepartementet 1945-1956
 • Konstituert sorenskriver i Jarlsberg 1952-1953
 • Byråsjef i Justisdepartementet 1956-1963
 • Byrettsdommer 1963-1969
 • Lagdommer Eidsivating 1969-1978
 • Lagmann 1978-1980
 • Førstelagmann 1980-1985

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs orden 1984

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1955-1959, 1959-1963
 • Varamedlem Oslo Formannskap 1963-1967

Offentlige verv

 • Varaformann Sivilforsvarsrådet 1969-1982
 • Leder Skjønnsnemnd etter lov om endring i kommunal inndeling 1974-1987
 • Varaformann Rådet for arbeidstilsyn på skip 1975-1980
 • Formann Utvalg for forsøk med dyr 1976-1980
 • Formann Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet 1977-1991
 • Formann Klagenemnda for behandling av saker om registrering av politiske partier 1980-1993
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Nationaltheatret 1983-1992
 • Leder Losstyret 1990-1991
 • Formann Eldrerådet, bydel 2, Oslo 1992-1999
 • Medlem Eldrerådet, bydel 2, Oslo til 1991
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen ved Nationaltheatret til 1983
 • Medlem Statens lønnsråd

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Oslo Senior-Høyre fra 1985
 • Formann Styret for Oslo Senior-Høyre 1987-1997
 • Medlem Representantskapet for Oslo Høyre fra 1987

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Norske kvinnelige Juristers forening 1952-1955
 • Medlem Arbeidsutvalget i Norske Kvinners Nasjonalråd 1956-1959
 • Formann Norske Kvinners Nasjonalråd 1959-1968
 • Nestformann Kvinners Frivillige Beredskap 1962-1969
 • Medlem Styret i International Council of Women 1963-1969
 • Formann Kvinners Frivillige Beredskap 1969-1982
 • Medlem Rådet for Norges Forsvarsforening 1969-1981
 • Visepresident Styret i International Council of Women 1969-1979
 • Formann Den norske Dommerforening 1977-1983

Andre administrative verv

 • Varaordfører Representantskapet for Norse Petroleum A/S 1973-1976
 • Medlem Bedriftsforsamlingen i Borregård A/S fra 1975 til ca. 1985
 • Formann Styret for Ullevål apotek 1988-1996