Sjøthun, Asbjørn

Sjøthun, Asbjørn (1927-2010)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Troms 1985-1989
Ansiennitet:
20 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Sjøthun, Asbjørn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 20.07.1927 i Balsfjord, Troms
 • Død 28.03.2010
 • Sønn av skipper og småbruker Nils Vollan og Magnhild Hansen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Troms, 1961 - 1965, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Troms, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 3 for Troms, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Troms, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 1 for Troms, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 1 for Troms, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 1 for Troms, 1985 - 1989, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Landbrukskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Landbrukskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 13.10.1980
  Sekretær, Landbrukskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1980 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Sekretær, Landbrukskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Leder, Landbrukskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1969-73

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1972

  1985-89

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Troms landbruksskole, Gibostad 1947-1948

Yrke

 • Disponent, Troms Skogeierforening til 1992
 • Lærervikar i folkeskolen i Balsfjord og Storfjord 1948-1951
 • Gårdbruker på Vollan i Balsfjord fra 1951
 • Assistent ved Balsfjord jordstyre 1955-1956
 • Konstituert herredsagronom 1955

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Balsfjord Kommunestyre 1955-1959
 • Medlem Balsfjord Formannskap 1959-1962, 1969-1971
 • Ordfører Balsfjord Kommunestyre 1962-1963, 1963-1967, 1967-1969

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Nordkjosbotn samfunnshus 1953-1966
 • Medlem Bustadnemnda, Balsfjord 1956-1964
 • Medlem Jordstyret, Balsfjord 1956-1960
 • Varamedlem Skolestyret 1958-1959
 • Formann Arbeidsnemnda 1960-1963
 • Formann Vassforsyningsnemnda 1960-1963
 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Troms fra 1960
 • Medlem Flyplasskomiteen 1960-1963
 • Medlem Tiltaksnemnda 1960-1963
 • Medlem Styret for Trygdekassa, Balsfjord 1960-1963
 • Leder Jordstyret, Balsfjord 1960-1964
 • Formann Styret for Storvatn Vassverk A/L 1964-1967
 • Medlem Helserådet 1964-1971
 • Varamedlem Bygningsrådet 1964-1967
 • Medlem Kolkins legatstyre 1964-1971
 • Medlem Tilflyttingsnemnda 1964-1971
 • Medlem Målsettingsutvalget 1965-1969
 • Medlem Kontaktutvalget 1968-1971
 • Medlem Forhandlingskomite i ungdomsskolespørsmål 1968-1971
 • Medlem Finansutvalget 1968-1971
 • Medlem Brannstyret 1968-1971
 • Medlem Samarbeidsutvalget 1968-1971
 • Formann Tiltaksnemnda 1972-1975
 • Medlem Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter 1977-1981
 • Leder Samarbeidsorganet for riksoppgjøret fra 1989
 • Medlem Styret for Landbrukets utbyggingsfond fra 1990

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Balsfjord Arbeiderparti fra 1964

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Nordkjosbotn idrettslag gjentatte ganger fra 1946
 • Medlem og til dels formann Styret for Nordkjosbotn småbrukarlag fra 1954
 • Medlem Representantskapet i Norges Skogeierforbund 1992-1993
 • Varaordfører Representantskapet i Norges Skogeierforbund 1993-1995
 • Leder Styret for Troms Skogeierforening

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Balsfjord ysteri 1962-1965
 • Formann Styret for Troms Treforedling A/S 1969-1982