Solberg, Asbjørn

Solberg, Asbjørn (1893-1977)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1961-1965
Ansiennitet:
16 år, 34 dager

Gå til bildegalleri

Solberg, Asbjørn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.12.1893 i Kristiania, Oslo
 • Død 23.06.1977
 • Sønn av gårdbruker, kontrollør H. Solberg (1865-1930) og Thea Vikeby (1862-1942)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Østfold, 1945 - 1949, KrF.
 • Representant nr 6 for Østfold, 1950 - 1953, KrF.
 • Representant nr 5 for Østfold, 1954 - 1957, KrF.
 • Representant nr 5 for Østfold, 1958 - 1961, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 1961 - 1965, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Post-, telegraf- og kystfartskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Landbrukskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 22.03.1957 - 09.12.1957

  1958-61

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Landbrukskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 29.05.1946 - 10.01.1950

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1954-57

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 11.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Degernes framhaldsskole 1909
 • Smaalenenes amts skogskole 1911-1912
 • Indremisjonsselskapets bibelskole 1922

Yrke

 • Avmåler for Saugbrugsforeningen i Halden 1913-1914
 • Herredsblinker i Rakkestad og Degernes 1915-1916
 • Herredskasserer og ligningssekretær i Degernes 1917-1920
 • Gårdsarbeider og overtok svigerfarens gård 1918

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Sambandssjef for Hjemmestyrkene i Degernes 1945

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Degernes Kommunestyre 1945-1945
 • Medlem Degernes Formannskap 1945-1947

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Østfold 1945

Offentlige verv

 • Formann Ligningsnemnda, Degernes 1923-1929
 • Formann Ligningsrådet 1923-1926
 • Formann Overligningsnemnda, Degernes 1923-1929
 • Formann Takstnemnda for småbruk og bustad 1926-1936
 • Medlem Østre borgarsyssel Prostiråd 1930-1942
 • Medlem Degernes menighetsråd 1930-1942
 • Formann Skolestyret 1936-1941
 • Takstmann Hypotekbanken fra 1945
 • Formann Overformynderiet 1945-1951
 • Formann Forliksrådet 1945-1947
 • Medlem Borg bispedømmeråd 1945-1949
 • Formann Pristakstnemnda for fast eiendom 1945-1947
 • Varamedlem Direksjonen for Hypotekbanken 1953-1956
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Halden 1957-1968
 • Varamedlem Statens korn- og kraftforråd
 • Medlem Takstnemnda i Småbruks- og boligbanken

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Degernes KrF 1953-1954
 • Formann Degernes KrF 1954-1956
 • Nestformann KrFs programnemnd 1957-1959

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann og medlem Styret for Østfold krets av Indremisjonen fra 1923
 • Kretssekretær For Østre Østfold krets av Indremisjonen 1926-1942
 • Medlem Kretsstyret i Santalmisjonen 1927-1931
 • Kretsformann Østre Østfold krets av Indremisjonen 1942-1944

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Østfold Meieri 1928-1931
 • Nestformann Styret og forstanderskapet for Haugetun kristelige ungdomsskole 1935-1959
 • Nestformann Styret for Rakkestad sparebank 1945
 • Formann Styret for Rakkestad og Degernes brannkasse 1946-1965
 • Medlem Representantskapet for forsikringsselskapet Samtrygd 1949-1965
 • Medlem Landsstyret i Norske Gjensidige Brandkassers Landsforening til 1962