Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Tømmerås, Ane Sofie

Tømmerås, Ane Sofie (1966-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 2001-2005
Ansiennitet:
8 år, 13 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.02.1966 i Halden, Østfold
 • Datter av ingeniør Arnfinn Helge Tømmerås (1938-) og lærer/logoped Else Marie Lilleløkken (1942-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Østfold, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 2 for Østfold, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Østfold, 2001 - 2005, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Valgkomiteen, 23.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1994 -

  1997-2001

  Varamedlem, Europautvalget, 30.03.2000 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Sentrum skole, Halden og Grålum skole, Sarpsborg 1973-1982
 • Allmennfag, språklinje St. Olav videregående skole 1982-1985
 • Ex. phil. 1987
 • Juridicum 1.-4. avdeling, Universitetet i Oslo 1988-1992
 • Cand. jur., Universitetet i Oslo 2001
 • Master in International Public Policy, John Hopkins University, SAIS 2002-2003

Yrke

 • Diverse ferie-, helge- og kveldsjobber (kassadame, værelsepike, servitør, feriekolonileder) 1980-1985
 • Journalist Sarpsborg Arbeiderblad 1985-1987
 • A-pressens Oslo-redaksjon 1988
 • Frilans journalist 1988-1991
 • Konsulent og saksbehandler Justisdepartementet 1992-1993 (på deltid)
 • Konsulent AOF 1993
 • Advokatfullmektig 2004-2006
 • Advokat i egen virksomhet Fru Justisia - din advokathjelp AS fra 2006

Verv

Offentlige verv

 • Varamedlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens presse- og informasjonstjeneste fra 1995
 • Medlem Det kriminalitetsforebyggende råd 2002-2004
 • Varamedlem Skatteklagenemnda Skatt Øst 2007-2011, medlem 2011-2015
 • Medlem Styret for Stiftelsen Romanifolket/taternes kulturfond 2007-2015 (Statens representant)

Tillitsverv i partier

 • Diverse verv Sarpsborg AUF 1980-1983
 • Diverse verv AUF i Østfold 1983-1989
 • Medlem AUFs sentralstyre 1987-1990
 • Politisk sekretær AUF og journalist i AUF-avisa Arbeiderungdommen 1987
 • Medlem Østfold Arbeiderpartis mediautvalg 1993-1995
 • Varamedlem Styret for Østfold Arbeiderparti 1993-1996, medlem 1996-2000
 • Leder Kvinnepolitisk styre, Østfold Arbeiderparti 1996-2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Nei til atomvåpen, Sarpsborg og Østfold 1980-1983
 • Medlem utvalg som arrangerte Borgerlig konfirmasjon i Østfold 1983-1985
 • Medlem Rådet for Den norske Helsingforskomite 1996-2008
 • Medlem styret i Skribentene fra 2015

Andre administrative verv

 • Leder styret i Fru Justisia - din advokathjelp AS fra 2006
 • Medlem styret i Østfold Energi AS fra 2014

Litteratur

 • Tømmerås, Ane Sofie: Billighetserstatning - og andre offentlige erstatningsordninger, Universitetsforlaget 2002