Versto, Aslak

Versto, Aslak (1924-1992)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1973-1977
Ansiennitet:
10 år, 160 dager

Gå til bildegalleri

Versto, Aslak har avgått ved døden.

Finn informasjon etter