Hanslien, Anton

Hanslien, Anton (1899-1982)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1954-1957

Gå til bildegalleri

Hanslien, Anton har avgått ved døden.

Finn informasjon etter