Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Wøien, Anne Tingelstad

Wøien, Anne Tingelstad (1965-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 2013-2017
Ansiennitet:
8 år, 20 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.06.1965 i Ringerike, Buskerud
 • Datter av gårdbruker Hans Tingelstad (1924-2016) og rektor/stortingsrepr. Marit Tingelstad (1938-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 2005 - 2009, Sp.
 • Representant nr 5 for Oppland, 2009 - 2013, Sp.
 • Representant nr 5 for Oppland, 2013 - 2017, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013
 • 2013-2017

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 24.10.2013
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Andre nestleder, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2009-2013

  Medlem, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012
 • 2013-2017

  Medlem, Reglementskomiteen, 16.06.2016 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 22.10.2009 - 30.09.2013
  Delegat, FNs generalforsamling, 2011 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 14.04.2011 - 30.09.2013
 • 2013-2017

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 12.11.2013 - 30.09.2017
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2015 - 30.09.2016

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Første varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 03.02.2010 - 06.04.2011
  Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 06.04.2011 - 30.09.2013
 • 2013-2017

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 16.10.2013 - 09.04.2014
  Første varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 09.04.2014 - 30.09.2017

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Olje- og energidepartementet, 20.10.2005 - 21.09.2007
 • Politisk rådgiver, Samferdselsdepartementet, 19.10.2007 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fagerlund skole 1972-1978
 • Brandbu ungdomsskole 1978-1981
 • Brandbu videregående skole, allmennfaglig linje 1981-1984
 • Gran videregående skole, tegning-, form og farge VG1 1984-1985
 • Gran videregående skole, tegning-, form og farge VG2 1985-1986
 • Sagene lærerhøgskole, allmennlærerutdanning 1987-1990
 • Høgskolen i Telemark, 5-10 årspedagogikk 1996-1997
 • Høgskolen i Telemark, pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 1997-1998
 • Forsvarets høgskole, sjefskurs 2017
 • Executive Master of Management, Handelshøyskolen BI 2017-2018

Yrke

 • Skolepolitisk sekretær, Senterungdommens landsforbund 1989-1990
 • Lærer, Gran kommune 1990-2003
 • Øvingslærer, Høgskolen i Hedmark 2000-2003
 • Fagsjef, Virke ideell og frivillighet 2018-2021
 • Daglig leder, Folkehøgskolerådet fra 2021

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gran Formannskap 1995-1999, 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Oppland 2003-2005

Offentlige verv

 • Medlem Regionrådet for Hadeland 1995-1999
 • Medlem Styret for Lillehammer kunstmuseum 2003-2005
 • Medlem Viltnemnda, Oppland 2003-2005
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 2003-2005
 • Medlem Riksrevisjonen fra 2018 (Riksrevisorkollegiet)

Tillitsverv i partier

 • Leder Oppland Senterungdom 1990-1991
 • Medlem Senterpartiets sentralstyre 2003-2009

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Landsstyret Røde Kors fra 2017

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Mjøsenergi Invest 2003-2005
 • Nestleder styret for Glasslåven kunstsenter, Gran fra 2015
 • Medlem styret for Hapro AS, Gran fra 2017
 • Medlem styret for Norsk barnebokinstitutt fra 2018

Litteratur

 • Wøien, Anne Tingelstad: Kritiske blikk på skolen, Z-forlag 2018