Alvær, Aud

Alvær, Aud (1921-2000)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Bergen 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Alvær, Aud har avgått ved døden.

Finn informasjon etter