Aure, Aud-Inger

Aure, Aud-Inger (1942-2023)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1989-1993
Ansiennitet:
1 år, 77 dager

Gå til bildegalleri

Aure, Aud-Inger har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.11.1942 i Bremsnes, Møre og Romsdal
 • Død 07.06.2023
 • Datter av fisker Anders Solenes (1909-1980) og husmor Marie Sandbukt (1917-1990)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Møre og Romsdal, 1985 - 1989, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1989 - 1993, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 16.10.1989-03.11.1990 for Kjell Magne Bondevik.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Nestleder, Kontrollkomiteen, 16.10.1989 - 03.11.1990
  Medlem, Justiskomiteen, 23.10.1989 - 03.11.1990
  Varamedlem, Valgkomiteen, 23.10.1989 - 03.11.1990

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 07.11.1989 - 03.11.1990

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1989-93

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 16.10.1989 - 03.11.1990

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Justis- og politidepartementet, 17.10.1997 - 15.03.1999

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøyskole 1958-1959
 • Realskoleeksamen 1962
 • Etatsopplæring Postverket 1964
 • Examen artium 1981
 • Kurs og deleksamen ved distriktshøyskole 1982-1986
 • Godkjent regnskapsøkonom 1987
 • Cand.jur. 1993

Yrke

 • Postassistent 1962-1967
 • Regnskapsassistent, senere regnskapskonsulent i eget firma 1971-1984
 • Driftsleder og økonomikonsulent 1985-1993
 • Førstekonsulent hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1993-1994
 • Distriktsarbeidssjef Kristiansund 1994-1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kristiansund Bystyre 1979-1983
 • Ordfører Kristiansund Kommunestyre 1995-1997

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1987-1991
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1991-1995

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Kristiansund 1974-1979
 • Medlem Eldreomsorgsutvalget 1979-1983
 • Medlem Bygningsrådet 1979-1983
 • Formann Barnevernsnemnda 1979-1983
 • Varamedlem Rådet for Statens Fiskarbank 1980-1985
 • Medlem Fiskeristyret, Møre og Romsdal 1983-1987
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Den Norske Stats Oljeselskap a.s 1984-1988
 • Medlem Nærings- og sysselsettingsstyret, Møre og Romsdal 1984-1988
 • Varamedlem Norges Banks Hovedstyre 1985-1989
 • Leder Styringsgruppe for handlingsplan for kvinnerettede tiltak, Møre og Romsdal 1988-1990
 • Leder Nærings- og sysselsettingsstyret, Møre og Romsdal 1988-1993
 • Medlem Oljeutvalget, Møre og Romsdal 1988-1993
 • Medlem Midt-Norsk oljeråd 1988-1989
 • Leder Styringsgruppe for å utarbeide handlingsplan for fiskerinæringen, Møre og Romsdal 1989-1990
 • Medlem Samferdselsutvalget, Møre og Romsdal 1991-1995
 • Medlem Sysselsettingsutvalget 1991-1992
 • Varamedlem Likestillingsrådet 1993-1996
 • Leder Likestillingsutvalget, Møre og Romsdal 1994-1995
 • Medlem Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) 1996-1997
 • Leder Det interdepartementale polarutvalg 1997-1999

Tillitsverv i partier

 • Medlem og sekretær Styret for Møre og Romsdal Kristelig Folkepartis Kvinner 1978-1981
 • Formann Kristiansund Kristelig Folkeparti 1980-1982
 • Medlem Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre 1982-1986
 • Varamedlem Kristelig Folkepartis sentralstyre 1985-1988
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1986-1994
 • 1. nestleder Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre 1986-1988
 • Medlem KrFs sentralstyre og arbeidsutvalg 1988-1994
 • Leder Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre 1988-1994
 • Medlem Kristelig Folkepartis sentralstyre 1995-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Kristiansund fellesforening for Det norske misjonsselskap 1978-1980
 • Medlem Kretsstyret Nordmøre krets av Indremisjonsselskapet 1978-1981